Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Naam No. Hist. Morbi.

i r

uesJacht. I Leeftijd. I

Datum.

Alkali reserve vol %

i ;

Chloor gr. p. L. ^ ^ Witte Bloedlichaampjes.

Q "— KLINISCHE DIAGNOSE EN BIJZONDERHEDEN.

T PI. E B Vv mgr.%mgr.% Totaal jy St Sgm Lv Gm Eos Bas N

i :

27 Vqsdio^-» 42 ^3.5 3.97 2.00 0 50 62/38 19.5 10.8 1 8 3900 — - 69 27 3 '/> V. — Morbus Basedow. Sedert 3 jaar vermagerd, hart-

_ 5® 3 ®9 188 ® 58 42 17.1 12.0 1.4 12000 — — — — — — — — kloppingen, beven, dikke hals en diarrhoea.

-11-3« 57 2.77 3.58 1.70 0.47 57/43 22.0 10.4 2,1 5300 — — 61 28 /3 6 4 '/» — Exophthalmus, struma, pulsus irregularis perpetuus,

anaemie (dilatatio cordis).

15- 8-'32: Basaalmetabolisme +79%.

7- 9-'32: Basaalmetabolisme +40%. 9- 9-'32: Strumectomie.

10-10-'32: Basaalmetabolisme — 2%.

8-11-'32: Basaalmetabolisme + 3 %.

28 297 31/32 ^ 37 10~5"32 56 2-73 3 55 1,68 °-47 56/44 19.6 20.9 1.06 8450 — !/2 69 24'/3 5'/a — '/, — Hyperparathyreoidie (M. Recklinghausen). Sedert

een half jaar pijn in de beenen, knobbels op de schenen. Tensie 168/72. Cor lichte hypertrophie. XJrine: albumen +. X-foto: botten typische afwiji kingen. Asthenurie. Bloed ureum 440 mgr. p. L.

Begin Mei '32 calcium en phosphorbalans negatief.

27-5- '32: Adenoma v. d. gl. paratkyreoidea door Prof. Zaayer verwijderd.

28-5-'32: Calcium 12.5%. P. 2.37%.

1-6-'32: Ureum bloed 1140 mgr. p. L. Ambard: 0.35. 27-6-32: Calcium 10.4%. P. 2.37%. Half Juli '32 calcium ei> phosphorbalans positief.

98 31/32 ^ ' 31 56 2.90 3.83 1.75 0.45 56/44 15.6 10.4 1.5 4000 1 62 251/2 4'/2 2'/a 2'/g 2 Endogene vermagering. Sedert een jaar ver¬

magerd. Tensie 90/65. Basaalmetabolisme —20%. Specifiek dynamische werking 30 %. Blds.-curve normaal. Menformongehalte der urine verlaagd. (Prof. L a q u e u r).

30 ^76 31/32 ^ 25 15 10"31 54 2-87 3-41 1-99 058 — 19 1 10 7 1-8 6500 — 3/2 67'/2 I8V2 8V2 iVi l'/« 1 Lipodystrophia progressiva met otosclerose en

beencysten. Familiaire misvorming van het skelet, doofheid, debilitas mentis. Zie Dr. H. C. van Leeuwen, Ned. Tijdschr. v. Geneesk. 1933 (nog niet verschenen).

31 qiiin ^ 29 22"12:31 52 2-85 3-73 1-73 0-46 56/44 15 6 10.1 1.5 6000 — l/o 31 58 10 — '/a — Tetanie (idiopathisch) (poliklin.). Chvostek++.

' I 1^-1-32 a: 57 5 2.70 3.40 1.75 0.50:58/42 17.2 10.1 1 7 6400 — 1'/, 34 56'/* 5>/.2 2'/, - — Als kind manifeste tetanie gehad.

b:47.5 2.76 3.51 1.75 0.50 58/42 22.5 10.9 2.1 6300 i — ! 1" i 3s/., 517.J 7'/.2 ! IV2 — | — a: voor de hyperventilatie (niet nuchter).

b: na 6 min. hyperventilatie terwijl Trousseau -|—|-.

32 7soVo, ,00 ^ 53 17-2-'32 46.5 — - _ _ _ 1.7.8 11.0 1.6 5040 — 1 60 26'/, 8'/» 3'/a ' „ — Tetanie (idiopathisch). Sinds een half jaar moe, ïsy ói/ói gejaagd, beverig. Sedert drie jaar 's nachts krampen in de extremiteiten. Inwendige organen: geen afwijkingen. Urine normaal. Chvostek dubieus. Trousseau positief. Basaalmetabolisme — 2 %.

i | Bloedsuikercurve normaal verloop.

Sluiten