Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Naam No. Hist. Morbi.

I I

Geslacht. Leeftijd.

Datum.

Alkali reserve vol %

'———^ ^ ~ ——I I , ^ | ■————■—— |

Chloor gr. p. L. „ r Witte Bloedlichaampjes.

a Q ~~ KLINISCHE DIAGNOSE EN BIJZONDERHEDEN.

T PI. E R Vv mgr-% mgr.% Totaal . ^ St S8m Ly Gm Eos Bas N

■ — 1 i ; ■

58 v d. B. ^ 39 9-10-'31 59 2,76 3.20 1.60 0.50 73/27 22.3 9.9 2.25 13000 9 69 13 8 — 1 — Hypernephroom. Sedert een jaar moe en pijn in 84 31/32 ' de lenden. Urine: albumen 4"- Sediment: enkele

cylinders en leucocyten, vrij veel erythrocyten. Enkele dagen na opname hooge koorts en opstijgende verlamming.

13-10-'31 t. Metastase in Th III.

59 v H. rf 32 9-5-'32 77 — —. — — _ _ _ _ 17200 ~~ 4 79'/2 9'/2 7 — — _ Tuberculosis pulmonum et laryngis. 8 jaar geleden 347 29/30 haemoptoe. Sputum TBC ++• ï" 1927 pyopneumo-

; thorax. Uitgebreid dubbelzijdig caverneus produc¬

tief cirrhotisch proces. Thans sinds enkele dagen erg benauwd en eyanotisch. Leeft op zuurstof. Typische „hyperkapnie 10-5-'32 t.

60 St, t \(? 23 22-10-'31 65 2.62 3,50 1.40 0.40 58/42 20.9 10.0 2.1 7800 ~~ 2 66Va 21Vn 7 l'/a l"j — Tuberculosis pulmonum. Hoest sedert 1% jaar. 51 31/32 Sedert 2 dagen haemoptoe. Longen beiderzijds boven:

korte percussietoon en rhonchi, vooral links —. Sputum TBC +. X-foto thorax: dubbelzijdig, voornamelijk productief proces.

61 L (f 26 20-10-'3l 53 2.80 3.62 1.75 0.49 56/44 21.0 10.7 2.00 8600 6 39' 2 40 | 12 1 l'/2 — Tuberculosis pulmonum, urogenitalis et genus.

300 31/32 | G jaar geleden dikke knie na trauma, daarna haema-

turie. Sedert 3 maanden hoest hij en heeft bloed opgegeven. L.b. en r. o. tympanie, rhonchi. X-foto: dubbelzijdig exsudatief proces. Sputum en urine: TBC +.

15-1-'31 nephrectomie R.

17-2-'32 epididymis + testis K. verwijderd.

62 No. <ƒ 16 7-10-31 62 2.80 3.65 1.46 0.40 61/39 21.8 10.2 2.1 4200 ~~ 2 47'Ai 34 14'/2 V/2 >/, — Tuberculosis pulmonum. 10 jaar geleden pleuritis. 165 30/31 ' 6 jaar geleden haemoptoe. Longen beiderzijds boven:

verkort en rhonchi. L. „Schallwechsel". Sputum TBC +. X-foto thorax: beide bovenkwabben pro| ductief proces, links een caverne.

63 Ni cf 24 ~ 48 2.34 3.44 — _ — J5.2 13.2 1.15 4500 ~~ 7'A> 60,/a 13 107s 7'/a 1 — Tuberculosis pulmonum. Eenige dagen tevoren 384 30/31 ' acuut ziek geworden. P\jn in de zij, daarna koude

rilling. Beiderzijds boven fijne rhonchi. L. a. o. intensieve demping. Sputum TBC aanvankelijk negatief, later positief. Toestand langzaam verbeterd. 20-12-'31 naar sanatorium,

64 V. V. Q 28 28-8-!31 58 2.73 3 62 — - _ 23 2 10 6 2 0 7S00 ~~ 67. 60 17 12 4Va — — Tuberculosis pulmonum. Sedert drie jaar hoesten, 334 30/31 " " ' enkele keer sanguinolent sputum. Over beide boven-

kwabben vochtige rhonchi. Sputum TBC +. Temperatuur normaal. X-foto thorax: linkszjjdig uitgebreid proces in alle vormen, cavernevorming. Sanocrysinekuur.

i

Sluiten