Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Naam No. Hist. Morbi.

Geslacht. Leeftijd.

Datum

Alkali I reserve I vol % I

| ] I

\ Chloor gr. p. L. K Ca

; Q '

T PI. E R Vv |mgr-% mgr.% Totaal

72 B. 22 20-10-'31 I 67 2.92 3.48 2.00 0.57 62/38 18.7 10.1 1.85 6500 86 31/32

I 'li

! I

! ] ] !

I

73 i v. L. rf 43 26-9-'31 56.5 2.84; 3.70 1.26 0.34 65/35 21.0 10.8 1.9 7100 I 64 31/32

II ^

■I * ! I '

* I * I ! I I 1

74 v. L. O 34 1-10-'31 52 — — — — - — — 9800 ! 74 31/32 7-10-'31 53 3.00 3 70 1.45 0.39 69/31 16 5 7.9 2.1 13000

7-ll-'31 56.5; 3.40 3.90 2 07 0 54 73/27 14.9 10.6 1.4 7250 21-12-'31 53 i 2.90 3.80 1.35 0.36 63/37 17.6 10.6 1.7 8300

li '

II I ■

75 G. rf 71 3-10-'31 48 j 2.62 3.65 — — — 20.6 10-7 19 7400 41 31/32 9-ll-'31 j 56.5 j 2.80 3.70 1.57 0,42| 58/42 20.0 9.7 2.1 5000

j I | i

11

j

j I J j

76 v. d. f Q 28 3-10-'31 58.5 3.10 3 76 2.06 0.55 62/38 16 2 I 11.0 j 1.5 4000 332 30/31

i ' i !

' I . | '

77 A. Q 49 18-8-'31 65 ! 2.46 3.17 — | — — 18.9 9.9 2.00 6800

; : : < |

I

I j .1 j

1 1

I ! i

78 a. E. cT 67 i 6-10-'31 59 3.20 3.83 2.02; 0.53 65/35 20.0 i 9.7 j 2.1 5700 71 31/32

I

Witte Bloedlichaampj es.

KLINISCHE DIAGNOSE EN BIJZONDERHEDEN.

^ St Sgm Lv Gm Eos Bas N

|

~ 21/, 68 19'/., 8'/, Va 1 ~ Chronisch Rheiuna. 2 maanden geleden moe in

handen en voeten, gewrichten rood en gezwollen. Ivort daarna koorts. L. schouder, r. heup Th. XI drukpijnljjk. Systolisch geruisch aan alle ostia. Urine: urobiline ++■ Salicyltherapie-aolan. Milt dubieus vergroot.

~~ '/t 63 32 2 2'/j — — Chroniscli Bheuma. Sedert 1921 periodiek koortsaanvallen met pijnlijk gezwollen gewrichten. Chronische osteomyelitis van de rechter voet. Staphylococcus aureus. Wassermann bloed twijfelachtig. Cor geen afwijkingen.

— _______ Insufficiënte mitralis et pulsus irregularis peï-

2 961/ i'/2 — — — petuus. 13 jaar geleden gewrichtsrheuma. Stenosis

3'/, 73'/t 13''a ó'/j 1 2 — mitralis, oedeem, anasarca. Urine: urobiline -\—|— /i l'/j 75'/j 17 2 1 11 /, 1 Rechtszijdige pleuritis. Punctie: TBC +. Bloed

ureum 600 mgr. p. L. Ambard: 0.17. Aanvankelijk koorts. Langzamerhand verbeterd.

5' a 61 20'/,I 11 2 — — Pulsus Irregularis perpetuus. Sedert 1% jaar I» 6 62'/, 25'/j 4'/a 1 — — dvspnoe d'effort. Hartkloppingen. Oedemen. Geringe

dilatatio cordis. Tensie 180/90. Lever niet vergroot. Stuwingsbronchitis. Urine: albumen -|—f-, Urobiline +. Bloed ureum 320 mgr. p. L. Ambard: 0.06.

" 2 63'/s 26'/s 4'/, 2 l1/, — Stenosis mitralis. Reeds lang hartklachten. Half

jaar geleden keelpijn, koorts. Sedert dien 's nachts benauwdheidsaanvallen. L. a. o. demping en verzwakt ademen. Mitraal stenose en relatieve pulmonalis insufficientia. Lever en milt niet vergroot. Urine geen afwijkingen.

j 8 65 17'/j 77j 1 '/« — Aneurysma Aortae. Sedert 4 maanden pijn in

epigastrio, pijnlijke frequente mictie. Cor naar links vergroot. X-foto cor: aneurysma aortae. Systolisch geruisch boven de aorta. Lever en milt niet vergroot. Wassermann bloed negatief. Urine: leucocyten, colibacillen.

i ~ 4 52 36 4 3 1 — Aneurysma Aortae et Insufficientia Aortae. Sedert jaren dyspnoe d'effort en angineuze bezwaren. Pulsus celer. Tensie 160/30. Verbreede vaatsteeL Aorta insufficientie. Wassermann bloed negatief. Urine: albumen 6 "/„ Esbach.

22-12-'32 t.

Sluiten