Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Naam No. Hist. Morbi.

Geslacht. Leeftijd.

Datum.

Alkali reserve

vol %

Chloor gr. p. L. K Ca , | Witte Bloedlichaampjes.

T ™ 7 ~ o/ o/ Q IT i i i i i i—! klinische DIAGNOSE EN BIJZONDERHEDEN.

T PI. E B Vv mgr.%mgr.% Totaal jv St Sgm Ly j Gm Eos j Bas i N j

85 U5 31/32 ^ 48! 17'U'"31 59 2 76 3'60 1,56 0 43 59/41 16 7 la9 15 6700 !V2 69 151/2 7 6 1 - Polyglobulie. Sedert 6 jaar suf, hoofdpijn, oor

suizen, twee maanden geleden haematurie. Tenaie 235/150. Urine: albumen urobiline ++, bloed +. Lever en milt niet vergroot. Cor gehypertro1 I I J phieerd. Bloed ureum 480 mgr. p. L. Therapie: be¬

stralen.

28- 7-'32 Hb 96 E 7.000.000. j 17-11- '31 Hb 90 E 5.170.000.

^0^31/32 ^ ^ ^ ^3,0 17-9 *0.1 1*8 8800 ~ Jl/j 561/2 311/2 81/2 lty2j 1/2 | — Polyglobulie, Sinds 4 maanden angine d'effort.

[ i Tensie 160/75. Gelaat hoog rood. Milt dubieus

! vergroot. Urine nihil. Bloed bilirubine normaal. | Wassermann negatief.

;Hbl01 E 6.010.000.

87 58H31/329 45 9"10"'31 52 300 360 1-68 047 69/31 342 85 8000 : ~~ 3 168I/2!221/2 6%l - j l/t j _ j Haemorrhagische Diathese. Op heelkundige af

1 deeling opgenomen voor tracheotomie wegens bloe| | ding in de gl. thyreoidea. Bloedingen in de ge*

; wrichten en in de spieren. Darmbloeding. , Hb 71 E 3.688.000. Thr 161.000.

j Bloedingstijd: 1 min. 20 sec. Stollingstijd: 13 min. ! Bloed: totaal eiwit 7.26%, fibrinogeen 1.1%. Albumine/globuline = 1.11.

88 11 %1% ^ 58 22 $"'31 57 3 05 3 72 ~ - 10.8 - 140000! talrijke myloblasten en myelocyten. Myeloide Leucaemie (chronisch). Wegens maag

lasten op de polikliniek. X-foto maag: ulcus ven; triculi. Lymphomen in de liezen. Milt en lever j i percutorisch vergroot.

89 166^31'32 ^ ^ 2-2-'32 52 2 98 3 50 1.22 0.35 77/23 16.3 9.9 1.65 126000 talrijke lymphoblasten lymphocyten en Lymphatische Leucaemie. Sedert 7 weken moe

! normoblasten ! fin vermagerd. Kleine lymphoompjes. Lever en milt

: vergroot. Geen haemorrhagieën. Urine: urobiline J ] ! i . ++• Bloed: bilirubine normaal.

90 22931/32 ^ 20 18"2" 32 ! 54 i 316l 3'37| 2 0°i °'59 80,20 19,5 9 8 2>- 31000 ~ 23 641/» 51/2 51/2 ll/a _ __ Lymphogranuloma. Sedert 2% jaar buikpijn en

J I li!.' moe. Overal lymphoompjes. X-foto thorax: hilus-

[ | ' klieren, uitstralend in de longen. Lever en milt niat

: ( vergroot. Geen koorts. Hevige buikpijnen.

| 27-8-'32 t.

91 cs ,qo ^ 57 ro o «i J'ff n3- 64(36 118 9 6 15 17000 ~~ 41/2 78 Hl/2 51/2 — 1/2 — Lymphogranuloma. Drie jaar geleden gezwollen

' " 53 2. 3.44 1 5o 0.4o 68/32 16.6 9.4 1 8 11700 5 83 8 31/2 l/a — — klieren aan de hals, moe, jeuk. Groote lymphomen.

Lever en milt vergroot. Urine: urobiline —f-, I ! Koortscurve: hoog remitteerend.

92 44V31/32^ 15 224-9-?i tli lil 3 48 iT, rtl* J'f 3600 ! I 20V" 29i/2j 45J/2 4l/2 - - - Tebris Typlioidea. Sedert kort ziek. Koude ril

1,14 65/35 17. 10.9 1.6 7800 — 261/j 641/2 8V2 1/2 — — j ling, lichte obstipatie. Dubieu.se roseolen. Müt

: vergroot. Urine diazo +.

; 29-8-'31 haemocultuur positief.

! Koortscurve „amphibool''. ' 1 ' ' I I I I ij j |

Sluiten