Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Naam No, Hist. Morbi.

I

Geslacht. Leeftijd.

Datum. J <

______

reserve [ vol % I

Chloor gr. p. L. : K Ca Witte Bloedlichaampjes.

~ : Q — : KLINISCHE DIAGNOSE EN BIJZONDERHEDEN.

T PI. E R Vv jfgr.% mgr,% Totaa^ JV St |Sgm | Ly Qm Eos | BaS j N

"

101 fo231/32^ 3' Q ii"4i 909 574 Ï ks 15 7200 ~~ 16 67'/2 1 8'/2 1 — — Influenza. 3 dagen tevoren acuut ziek. Hoofd-

9-12-31 58 2 90 3 56 1 68 O 47 6 MS \'fio in? ï'? fftno ~~ ? 56'/2 35 5 V,i ~ ~ pijn' k°ude rilling- Bronchopneumoniën 1. a. o.

3.56 1.68 0.47 65/35 16.2 10.7 1.5 5600 — ty2 531/2 36 71/2 2!/2 — — Urine albumen +. Sediment: veel leucocyten,

cylinders. Temp. daalt lytisch. Na 14 dagen recidief. Daarna normale reconvalescentie.

102 «o 31/50^ 19 = ï" fo 53 ~ ~ ~ — — 31100 — 22'.'2 70'/> 1 6 — — Croupeuze Pneumonie. 2 dagen tevoren koude

7-l-'32 48 — —4 12-1 9-6 1-3 20200 ~~ 141/2 78* 4 3'/2 — — — rilling, steek in de zij, hoofdpijn. Demping 1. a. 0.

O 1 39 48 ~~ — 16700 — 3i 541/2 31/2 91/.) 1 l/2 — Verzwakt bronchiaal ademen. Urine: albumen +.

— — — 1 81/2 58 22 71/2 3 — — Urobiline ++. NaCl afwezig.

Tusschen 6-1 en 9-1-'32: vertraagde crisis.

14-1- '32: ook r. a. o. enkele rhonchi, verder geen

complicaties,

^ ^2 31 32'^ ^ 26-9-31 58 5 2.80 3.65 1.60 0.44 59/41 18.5 10.6 1.7 3800 — 2 55 301/2 6 5 11/2 Chorea Minor. 9 maanden geleden keelontsteking.

' I ' Sedert „beweeglijk". Choreatische bewegingen.

Reflexen normaal. Geringe ataxie. Scherpe systolische soufflé aan de punt. Geen anaemie. Ontlasting: trichocephalus dispar. Nirvanoltherapie (exantheem), waarvan het bloedbeeld geen invloed ondervindt.

< ill t I | 1 1

Sluiten