Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit bleek eveneens uit een onderzoek dat collega vanNiekerk zoo vriendelijk was in het Pharmaco Therapeutisch Instituut te Leiden voor mij te verrichten, terwijl ik gedurende 45 minuten een mengsel lucht-C02 5 % inademde. Hieronder volgt het protocol van het onderzoek:

pH: electrometrisch bepaald met chinhydron-electrode. bloed: oxalaatplasma.

1°. voor de proef 21 mV 21 Vo0 pH = 7.42

19 mV 21° pH = 7.43

2°. na 25 minuten 17—18 mV 22° pH = 7.45

3°. na 45 minuten 15 mV 21^2° pH = 7.51

TJrine: 1°. voor de proef pH — 6.03

zuurtitratie: 3.25 NH3: 512 mgr. p. L. 2°. na de proef pH = 5.38

zuurtitratie: 5.94 NH3: 921 mgr. p. L.

Wanneer we veronderstellen, dat de pH-metingen juist zijn, dan blijkt dus, in overeenstemming met de zoo juist geciteerde auteurs het volgende merkwaardige feit.

De bloed-pH verschuift door de inademing van het lucht-koolzuurmengsel (5 % C02 bevattende) naar den alkalischen kant, het koolzuurgehalte van het bloed verandert niet (hoewel dit bij dit onderzoek niet bepaald is, kan zulks naar analogie van alle soortgelijke onderzoekingen, zie tabel „J", zeker aangenomen worden), terwijl de nier het koolzuur blijkbaar toch niet uitscheidt, want de urine wordt sterk zuur en bevat veel ammoniak. De eenige verklaring voor deze daling van den zuurgraad van het bloed is dus, dat er een overmaat van zure radicalen door de nier wordt uitgescheiden, getuige de toename van den zuurgraad van de urine en de verhoogde ammoniak-productie. Aldus zou het verschil met de uitkomsten der proeven, die bij konijnen genomen werden, begrijpelijk zijn, daar zij zooals zoojuist werd vermeld, zich minder krachtig tegen een dreigende acidosis kunnen verdedigen. De verklaring van Eppinger en zijn medewerkers voor de daling van de bloed-pH door deze C02-inhalatieproeven is, dat de ver-

Sluiten