Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2°. door bicarbonas natricus naar alle waarschijnlijkheid geen alkalosis is veroorzaakt en ook geen constante verandering van het bloedbeeld is opgetreden.

3°. een gas-acidosis bij de door mij gebruikte methode waarschijnlijk niet is opgetreden.

4°. by gas-alkalosis door hyperventilatie een relatieve lymphocytose ontstaat, die voor een deel zeker het gevolg van den spierarbeid bij de overmatige ademhaling zal zijn, en voor een ander deel misschien door de alkalosis veroorzaakt wordt. Het is niet uit te maken hoe groot het aandeel der factoren elk afzonderlijk is.

In het algemeen zijn de verschuivingen van het witte bloedbeeld door verschuivingen van het zuurbasenevenwicht duidelijker in de relatieve dan in de absolute getallen.

Sluiten