Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

allerlaatsten tijd, daar pas in 1896 door Murphy !) de eerste gelukte circulaire arteriehechting verricht is. Na de techniekverbeteringen door Carrel en Stich vindt de arterie- en venenaad meer en meer ingang en is het aan Lexer en Stich reeds gelukt een stuk van de vena saphena in te schakelen tusschen twee vaateinden.

Carrel verrichtte de volgende interessante dierproeven:

le. het verstellen van de buikaorta van een hond met een stuk van het buikvlies + spiervezels van den M. transversus van hetzelfde dier.

2e. de transplantatie van versche aderen, bv. de vervanging van een deel van de carotis door een deel van de vena jugularis externa.

3e. de heterotransplantatie van versche bloedvaten bv. een segment van een hondencarotis in de buikaorta van een kat.

Van hem is ook de reeds boven even aangestipte conservatie van bloedvaten bij lage temperatuur (Cold storage), waardoor het hem mogelijk was ook met niet versch vaatmateriaal transplantaties te verrichten. Dit gelukte in een enkel geval ook aan Levin en Larkin met een in 4 % formaline gehard aortastuk van een hond in de aorta abdominalis van een anderen hond.

Carré plantte zoowel een stuk vene tusschen de beide einden van een arterie, als een stuk arterie tusschen de beide einden van eene vene en vond o.a. dat het stuk vene op den duur in arterie getransformeerd werd. Doyen verving een gethromboseerde vena poplitea van een mensch door een stuk vene van een hamel.

Ook de inplanting van de art. femoralis in de vena femoralis, waarmede dus de bloedstroom omgekeerd wordt, is reeds met succes bij beginnend gangraen van de onderste extremiteit door Wieting, Carrel en guthrie aangewend.

Behalve voor genoemde doeleinden is de vaattransplantatie van het grootste belang bij transplantaties van organen, die zonder bloedstoevoer ten doode opgeschreven zijn.

De orgaantransplantatie is trouwens van ouderen datum dan de vaatplastiek, want Kocher transplanteerde reeds in 1883 bij een mensch een schildklier onder de huid van de hals, nadat vroeger

1) Uit een verslag der Vrije Vereeniging van Chirurgen uit Berlijn (182ste zitting. 8 Nov. 1909 Centr. bl. f. Chur. 1910 No. 4) blijkt me, dat Gluck reeds in 1881 venen - en arterie ■ wonden met behulp van prothesen sloot en vóór 1890 al circulaire arterie hechtingen bij proefdieren verricht heeft.

Sluiten