Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het in de maag genaaide stuk dunne darm was overal goed vastgegroeid. Aan de slijmvlieszijde dezelfde kleur- en reliefverschillen als ik vroeger reeds beschreven heb. Alleen puilt de overgang meer als een richel naar 't lumen van de maag toe uit.

Microscopisch is er natuurlijk niet veel bijzonders aan dit praeparaat te zien. Evenals bij praeparaten van darmanastomosen in de eerste dagen, ziet men hier maag- en darmwand naar elkaar toe omgebogen, in de laag der serosae zijn ze eigenlijk eerst goed met elkaar vergroeid, in de andere lagen ziet men een duidelijk hiaat ertusschen, de wanden liggen daar naast elkaar, maar niet tegen elkaar of met elkaar vergroeid. Het slijmvlies neemt aan weerskanten naar de scheiding toe, geleidelijk in hoogte af, maar ziet er overigens normaal uit.

V. Maagwandplastiek met een jejunumlap.

18 Maart 1909. Hond Black. Aanvankelijk was mijn plan, eene maagplastiek met behulp van dikken darm te verrichten, maar tengevolge van eene vroegere operatie was de dikke darm verkleefd, zoodat ik liever den dunnen darm nam, om niet meer complicaties te maken.

Isolatie van een 6 cM. langen jejunumcylinder met behoud van zijn voedende vaten (hier nam ik slechts 6 cM., omdat de hond tamelijk klein was), eindelingsche anastomose van de dunnedarmeinden, openknippen van den jejunumcylinder aan de contramesenteriale zijde, verwijdering van een even groot stuk uit den voorsten maagwand (alles met behulp van den thermocauter) en inplanting van den darmlap in het maagwandhiaat. Duur 11/s uur. Black herstelde weldra van den ingreep, de temperatuur steeg 's avonds tot 38.5 en keerde na 5 dagen tot den norm terug (38). Helaas kreeg Black daarna schurft, die weldra zoo erg werd, dat ik mij genoodzaakt zag, teneinde erger te voorkomen, hem af te maken, waarmee ik wachtte tot ongeveer 3 maanden verloopen waren sinds de operatie. Al dien tijd was zijn maagdarmkanaal uitstekend in orde.

8 Juni 1909. Afmaken onder chloroformnarcose. Op 2 plaatsen is een slipje net aan den buikwand vastgegroeid; de maag wordt naar buiten gehaald, de voedende vaten in den mesenteriumsteel kloppen en spuiten later bij doorsnijding krachtig. De darmlap is prachtig vastgegroeid in den maagwand. Ook hier ziet men de serosaoppervlakten in hetzelfde niveau, gescheiden door een dun zilverwit

Sluiten