Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inhoud, vanuit dien thrombus hebben zich emboli losgemaakt en is een thrombus ontstaan in het rechter hart.

X. Totale Maagresectie en plastiek met behulp van een jejunumlis.

14 Maart 1910. Kees. Mediane laparotomie in het bovenste deel van de buik. Het jujunum wordt opgezocht vrij dicht bij de plica duodenojejunalis, een lis ter lengte van ± 15 cM. geïsoleerd, aan het orale einde een geknoopte hechting gelegd en de continuiteit van het jejunum hersteld door middel van een eindelingsche anastomose. Daarna wordt de vrij sterk gevulde maag (het dier had lVs uur te voren een proefmaal van Liebig's vleeschextract gehad) naar buiten gehaald, het omentum majus en -minus vlak bij de beide curvaturen doorgesneden en onderbonden, in de regio pylorica en-cardiaca twee groote klemmen aangelegd en daartusschen de maag met den thermocauter doorgebrand en zoo de maag verwijderd. De lumina van de maagstompen en jejunumlis waren weer zeer verschillend, zoodat ik ze moest vereenigen volgens de methode Billroth 1 en wel zóó, dat het orale stuk van de jejunumlis aan den pylorus kwam te zitten en het anale stuk aan de oesophaguszijde, m.a.w. antisoperistaltisch.

Ook nu was de anastomose aan de oesophageale zijde, vooral de achterste serosamuscularishechting vrij moeilijk.

Daarna sluiting der buikwond. De duur dezer operatie bedroeg

2 uur.

15 Maart 1910. De hond, die het gisteren vrij goed maakte en om twaaf uur nog opgewekt was, is om 2 uur plotseling gestorven.

Bij de sectie vond ik het volgende: geen duidelijke peritonitis, de geïmplanteerde dunnedarmlis ziet er normaal uit, alle anastomosen zijn sufficiënt gebleven. Cor en pulmonen vertoonen geen duidelijke afwijkingen. De dunne darmanastomose wordt opengeknipt en is geheel in orde, de geïmplanteerde darmlis wordt met pylorus en cardia uitgesneden. Op de anastomoseplaats aan de oesophageale zijde is blijkbaar eene vernauwing, want water gaat er slechts druppelsgewijze door. Bij drukken op de junumlis ziet men plotseling aan den oesophaguskant een ascaris zijn kop door de anastomose heensteken, zoodat deze naad toch niet voldoende is geweest. Bij openknippen bleken er nog 2 wurmen in de lis te zijn. De oorzaak van den dood moet dus öf een foudroyante peritonitis, die weinig of

Sluiten