Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze haren wel degelijk in den wand gelegen waren; smeerklieren ontbreken echter. Het slijmvlies is daar ter plaatse geheel verdwenen, aan de oppervlakte weer die sterke leuco- en lymphocyteninfiltratie. Dit ontbreken van slijmvlies, hetgeen ik in geen ander praeparaat, ook niet bij mijn „Gegenschaltung" proeven waarnam (zie later) kan ik niet voldoende verklaren. De aanwezigheid der haren in den wand van het orale coloneinde schijnt mij gemakkelijker te begrijpen. Tengevolge van de een of andere oorzaak (?) is het slijmvlies in dit gedeelte van den coloncylinder te niet gegaan; de daar ter plaatse geretineerde haren konden in den wand indringen en zijn nog dieper komen te liggen door litteekenachtige veranderingen in het van zijn slijmvlies ontbloote colon.

Ten slotte nam ik uit den overgang van colon op pylorus een stukje. Ook hier bleken beide slijmvliezen hun karakter behouden te hebben; van metaplasie geen sprake. De muscularis van het colon was hier niet verdikt.

XIV. Partieele maagresectie en plastiek met behulp van een dikkedarmcylinder.

De nu volgende operatie was vrijwel dezelfde als die bij Wolf. Alleen naaide ik hier den geïsoleerden dikkedarmcylinder isoperistaltisch tusschen de beide maagstompen in, waarbij de mesocolonsteel dus 180° gedraaid moest worden. Ook reseceerde ikeengrooter stuk maag, zoodat de cardiale stomp kleiner was dan die bij Wolf.

De operatie verliep als volgt:

4 Juli 1910. Bruin. Linker paramediane opening van de buik over 10 cM. dicht onder de ribbenboog beginnend, naar buiten halen van de maag, waarvan ruim de helft gereseceerd werd, nadat het omentum majus en -minus vlak bij curvatura major en -minor dubbel onderbonden en doorgeknipt waren. Dichtnaaien der beide stompen met eene doorloopende hechting, die den geheelen wand pakte, en daaroverheen een doorloopende serosamuscularishechting. Aan den cardialen stomp legde ik bovendien nog een paar geknoopte serosamuscularishechtingen, daar de naad niet onberispelijk was. De einden van de doorloopende buitenste hechting aan de cardiale stomp liet ik lang, om deze later gemakkelijker naar buiten te kunnen trekken.

Vervolgens isoleerde ik van het colon transversum een cylinder

Sluiten