Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ter lengte van 10 cM. (de breedte van het saamgevallen colon bedroeg juist 2 cM.) en herstelde de continuïteit van het colon door eene eindelingsche anastomose. De serosamuscularisnaad veroorzaakte veel moeite, daar de serosa telkens doorscheurde.

Het geïsoleerde colonstuk draaide ik 180° om zijn mesenteriumsteel en plantte de einden in den voorwand van de maagstompen.

Telkens, wanneer ik darm of maag opende, gebruikte ik den thermocauter.

5 juli 1910. De hond ziet er lusteloos uit, temperatuur 39.2

6 Juli 1910. 's Ochtends reeds is te zien, dat de hond ernstig ziek is. Temp. 39. 1. Ademhaling frequent en oppervlakkig, rug gekromd, zoodat peritonitis vermoed wordt.

Tegen den middag succombeert de hond. Bij de sectie vond ik: in de buikholte ongeveer een glas vol stinkend troebel vocht en diffuse etterige peritonitis tengevolge van insufficiëntie van de eindelingsche colonnaad; de doorloopende serosamuscularishechting had niet gehouden en hier en daar zag men darminhoud tusschen de draden van de doorloopende binnenste hechting naar buiten vloeien.

De maagstompten waren beide goed gebleven, de anastomose tusschen pylorusstomp en colonlis eveneens en kon zelfs bij vrij krachtig trekken niet losgetrokken worden. De anastomose tusschen cardiastomp en colon daarentegen, hoewel van buiten er goed uitziende, gaf na eenig trekken mee, zoodat hier eveneens kans op insufficiëntie zou bestaan hebben, als de hond langer geleefd had.

De colonlis zag er normaal uit, de voeding had blijkbaar niet geleden door de torsie van den vaatsteel.

XV. Partieele maagresectie, en plastiek met behulp van een colon transversumlis.

8 Juli 1910. King. Partieele maagresectie, zoodat een vrij groote cardiale stomp en slechts een klein stukje van het antrum pyloricum overbleef. Beide maagstompen werden gesloten door middel van twee doorloopende hechtingen.

Vervolgens werd een colontransversumlis ter lengte van 9 cM. geïsoleerd (langer stuk kon ik niet isoleeren, wilde ik niet in conflict komen met de arteria colica), de continuiteit van het colon door eene eindelingsche anastomose hersteld en ten slotte de beide einden van de geïsoleerde colonlis in de voorwanden van de beide maag-

Sluiten