Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het sluiten van de buikwond in étages en 't vastnaaien van een urinereceptaculuin aan de buikhuid vormden het slot der operatie, die 2 uur geduurd had.

De door punctie uit de blaas verkregen urine bleek geen eiwit te bevatten en was vrij van vormelementen.

Na 't bijkomen uit de narcose is Castor vrij slecht, wil dien dag haast niet drinken en ligt passief neer. De ademhaling is wat versneld. In den loop van den dag loost hij ongeveer een 10 cM3. zwarte, bloederige urine. Den volgenden morgen is de toestand vrijwel dezelfde, gaat daarna achteruit en 's middags om 4 uur sterft de hond, 26 uur na de operatie. Eenige uren later verrichtte ik de lijkopening. Er was een duidelijke peritonitis, 't Net, een groot deel der dunnedarmlissen en de milt waren met elkaar verbakken tot een grooten bal. De verklevingen waren gemakkelijk los te maken. In de vrije buikholte bevond zich bloederig vocht, naar urine riekend (+ 2 kopjes). De eindelingsche anastomose in het ileum was sufficiënt gebleven en zag er normaal uit. Enkele hechtingen van den blaasstomp aan het anale deel van de darmblaas hadden losgelaten, zoodat de urine in de vrije buikholte kon vloeien. Voor zoover te zien was, schenen de ureteren hun plicht gedaan te hebberr. De nieren bleken normaal.

IV. Totale blaasplastiek met behulp van twee aan elkaar gehechte ileumlappen.

Toen ik na den slechten afloop van mijn vorige totale blaasplastiek nog eens alles de revue liet passeeren, kwam ik tot de conclusie, dat er twee zwakke punten in waren, gezwegen nog van de groote mortaliteitskans.

1°. De duur van deze gecompliceerde en ingrijpende operatie is te lang, waardoor de kans op infectie van het peritoneum belangrijk verhoogd en de operatieve shock te groot wordt. Bovendien worden er te veel organen tegelijk bij betrokken.

2e. Leek mij het lumen en dientengevolge de inhoud en capaciteit van de nieuwe blaas te gering.

Om hieraan tegemoet te komen, stelde ik mij voor bij eene volgende totale blaasplastiek als volgt te werk te gaan:

in 2 tempi te opereeren,

bij het lste tempo een dubbel zoo lang stuk ileum te isoleeren, dit te halveeren, aan de contramesenteriale zijde open te knippen en de zoo

Sluiten