Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

macroscopisch normaal uit. De ureteren bleken na openknippen normaal en niet verwijd. De mesoileumsteel was niet bloederig onderloopen.

De vaten bleken, zoover ze wegens hun klein kaliber te sondeeren en open te knippen waren, niet gethromboseerd.

Resumeerende kan ik dus zeggen, dat de hond gestorven is aan een peritonitis, tengevolge van multipele perforaties van de gangraeneus geworden kunstdarmblaas, terwijl het gangraen hoogstwaarschijnlijk het gevolg is geweest van te sterke torsie van of te sterke tractie aan den voedenden vaatsteel.

VII. Transplantatie van de blaas door middel van een ileumlis in 2 tempi.

10 September 1910. Moor, reu. lste Tempo. Linker paramediane laparotomie in het onderste deel van den buik. Uit het ileum op + 20 cM. afstand van de inmondingsplaats van het ileum in het colon wordt een lis geïsoleerd ter lengte van + 15 cM., waarbij de darm met de schaar doorgeknipt wordt. Eindelingsche anastomose ter herstelling van de continuiteit van het ileum en drievoudige overhechting van de beide einden der geïsoleerde lis, die naar beneden gelegd wordt. Hechting der randen van het mesoïleum.

14 September 1910. Moor heeft zich spoedig hersteld van den ingreep. Temperatuur, na de operatie 39.8, is nog vrij hoog, 39.5.

28 September 1910. Toestand voortdurend goed. Temperatuur weer normaal.

6 October 1910. 2de Tempo. Laparotomiesnee, beginnend, waar de vorige geëindigd was en links van den penis verloopend tot vlak bij de basis penis. De geïsoleerde ileumlis wordt spoedig gevonden door het net, dat aan de beide einden vrij vast vergroeid zit. De vaten in de mesenteriaalsteel kloppen goed. Geen voedingsstoornissen, alleen is de diameter zeker wel twee maal zoo groot als die van het normale ileum, tengevolge van een vrij aanzienlijke hoeveelheid, groenzwarte, stopverfconsistentie bezittende massa, zooals later bij

de opening bleek.

De lis vertoont zeer sterke peristaltische bewegingen, waardoor duidelijk wordt, wat het orale en wat het anale einde is, hetgeen trouwens reeds vrij zeker te zeggen was door de sterke ophooping van inhoud aan het eene (anale) einde. De vergroeiingen met het net worden na dubbele onderbinding opgeheven. Vervolgens wordt

Sluiten