Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONTWIKKELING ONZER KENNIS DER GELE KOORTS

ACADEMISCH PROEFSCHRIFT TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD VAN DOCTOR IN DE GENEESKUNDE AAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM, OP GEZAG VAN DEN RECTOR-MAGNIFICUS Mr. P. S C H O L T E N, HOOGLEERAAR IN DE FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID, VOOR DE FACULTEIT TE VERDEDIGEN IN DE SENAATSKAMER DER UNIVERSITEIT, OP WOENSDAG 16 DECEMBER 1931, DES NAMIDDAGS TE A]/2 UUR

DOOR

HENDRIK VAN DALEN,

ARTS,

DIRIGEEREND OFFICIER VAN GEZONDHEID 2e KL.

VAN HET NEDERLANDSCH-INDISCHE LEGER,

GEBOREN TE ASSEN.

KEMINK EN ZOON N.V. - OVER DEN DOM - UTRECHT

Sluiten