Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij het beëindigen van dit proefschrift gaan mijn gedachten terug naar mijn reeds jaren geleden voltooide opleiding. Gaarne breng ik nog dank aan de Hoogleeraren en OudHoogleeraren der Medische Faculteit te Groningen, wier colleges ik destijds mocht volgen.

U, Hooggeleerde Schüffner, Hooggeachte Promotor, ben ik zeer veel dank verschuldigd voor de gelegenheid, die U mij gegeven hebt, in den betrekkelijk korten tijd van mijn verlof, dit proefschrift te bewerken. De moeite en tijd, die U bij de totstandkoming daarvan hebt willen besteden, zullen bij mij in aangename herinnering blijven.

Zeeigeleerde Hoffmann, ook U dank ik hierbij zeer voor den steun en de raadgevingen, die ik herhaaldelijk van U mocht ontvangen.

Aan allen, die mij behulpzaam waren bij het verzamelen van literatuur, speciaal in onze universiteitsbibliotheken, betuig ik hierbij mijn erkentelijkheid.

Sluiten