Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

De geschiedenis van een willekeurig onderdeel van de geneeskunde ontleent haar beteekenis niet alleen aan de waarde, die zij heeft voor den historicus, maar ook aan de mate waarin zij tot leering kan strekken van de hedendaagsche geneeskundige wetenschap en haar practisch handelen kan beïnvloeden.

In het bijzonder geldt dit voor besmettelijke ziekten en dan vooral voor die, welke in verleden tijd groote ravages hielden en waarvan op den huidigen dag nog niet met zekerheid is uit te sluiten, dat ze onder bepaalde omstandigheden in bepaalde streken opnieuw op alarineerende wijze om zich heen zullen grijpen.

Een voorbeeld hiervan is de gele koorts.

Een korte opsomming van enkele historische bijzonderheden betreffende deze ziekte heeft dan ook in het algemeen ten doel antwoord te geven op de vraag wat wij kunnen leeren uit de geschiedenis der gele koorts.

In het bijzonder zullen in dit proefschrift worden behandeld, na een aanduiding van enkele synoniemen, de vraag naar de plaats van oorsprong, de verspreiding, de wijze van infectie en de aetiologie, terwijl in een slotbeschouwing speciaal aandacht zal worden geschonken aan het belang van de gele koorts voor Nederlandsch-Indië. Hierin wordt dan getracht antwoord te geven op de vraag, waarom Nederlandsch-Oost-Indië tot dusver is vrijgebleven van gele koorts en hoe in verband met de epidemiologie van de gele koorts, zooals die uit de geschiedenis blijkt, het gevaar van een besmetting met gele koorts voor Nederlandsch-Indië het best is te voorkomen.

Sluiten