Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In 1540 bedroeg de jaarlijksche import van slaven in Amerika vermoedelijk reeds 10.000.

Weliswaar heeft in de 17e en 18e eeuw een veel grootere aanvoer plaats gehad, maar het contingent van vroegere jaren was toch oogenschijnlijk ook reeds ruim voldoende om eventueel gele koorts van Afrika naar Amerika over te brengen. Dat dit echter volgens de voorstanders der theorie van den import der gele koorts met den slavenhandel eerst veel later plaats had, pleit m.i. tegen deze theorie.

De vestiging der Portugeezen in Brazilië dateert reeds van 1535. Gele koorts werd er het eerst waargenomen in 1686, hoewel in de tusschenliggende 150 jaren talrijke slaven werden geïmporteerd.

Enkele schrijvers, waaronder Hoffmann in het Handboek van Kolle en Wassermann, nemen aan, dat de gele koorts met den slavenhandel met de de ziekte overbrengende muggen naar West-Indië is gebracht. De inderdaad minder duidelijke beschrijvingen van epidemieën in vroegere tijden, die als regel afkomstig zijn van monniken, die met de conquistadores mee gingen, of van artsen, die gele koorts nog niet konden onderscheiden van malaria, worden door hen als onbetrouwbaar ter zijde gelegd.

De Afrikaansche gele-koorts-commissie van 1913 laat zich niet uitvoerig met de kwestie in, maar zegt toch, dat er meer schijnt te pleiten voor den oorsprong van de gele koorts in West-lndië en de landen aan de Golf van Mexico.

De literatuurstudie geeft volgens haar geen licht omtrent connectie tusschen den slavenhandel en de verspreiding van de gele koorts buiten Afrika. De commissie neemt dan ook aan, dat er geen of weinig verband tusschen heeft bestaan.

B o y c e neemt wel aan, dat de slavenschepen een groote

Sluiten