Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Columbus ontdekte Amerika den 8en October 1492, toen hij landde op het eiland San Salvador. Tijdens zijn eerste verblijf in Amerika deed hij ook Cuba en St. Domingo aan. Gedurende deze eerste reis deden zich geen bijzondere ziektegevallen voor. Deze reis is zeer uitvoerig beschreven, dus eventueele ziektegevallen van beteekenis zouden zeker bekend geworden zijn. Dus van October 1492—Januari 1493, den tijd dien de Spanjaarden in de Antillen bleven, kwam er onder hen geen gele koorts voor.

Columbus liet 39 Spanjaarden achter op de Noordkust van Hispaniola (St. Domingo), toen hij terugging naar Europa. Bij zijn terugkeer op de 2e expeditie in November 1493 waren al deze menschen dood. Volgens Finlay zijn er drie bronnen, die door hun eenstemmigheid van groot gewicht zijn, en die aangeven le, dat, toen Columbus arriveerde, de Indianen hem de plaats wezen, waar 11 Spanjaarden begraven waren, nauwelijks 1 of 2 maanden dood, volgens hen door aanvallen van Indianen omgekomen. Bovendien waren de Indianen unaniem in hun uitspraak, dat, al waren er een paar Spanjaarden door ziekte gestorven, de meeste een gewelddadigen dood gestorven waren, hetzij door onderlinge twisten, hetzij door aanvallen der Indianen; 2e, dat de Spanjaarden 25 en 26 November, 12 mijlen van de haven, de lijken vonden van 4 Europeanen, bij één waarvan de voeten gebonden waren, terwijl één een touw om den hals had.

Finlay laat ook het feit van het eerst laat in het seizoen sterven van de Spanjaarden (pas 1 of 2 maanden vóór den terugkeer van Columbus) pleiten tegen de gele koorts als oorzaak.

Bérenger-Féraud merkt hierbij op, dat, al was er ook gele koorts in het spel geweest, hieruit toch de

Sluiten