Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

phia, New-York en vooral in New-Orleans. (Hier deed zich de laatste epidemie voor in 1905.) Philadelphia, oorspronkelijk de zetel van de Noord-Amerikaansche regeering, werd alleen terwille van de gele koorts als zoodanig vervangen door het pas gebouwde en gezondere Washington. Men schat, dat in de 19e eeuw in de Vereenigde Staten meer dan 100.000 menschen aan gele koorts zijn gestorven. In 1878 was er nog een uitgebreide epidemie, waarbij 132 steden werden aangetast en 74000 menschen ziek werden, waarvan 20000 stierven. In dien tijd was het wachtwoord zeker misplaatst, dat men in 1905, toen de muskietentheorie dus reeds bekend was, tijdens de epidemie in New-Orleans, durfde te gebruiken, n.1.: „Wear e smile on your face and a flower in your bottonhole".

Gele koorts in West-Indië en Midden-Amerika.

De gele koorts werd vroeger ook wel genoemd de pest van Havana, en Havana: Inferno Central del Demonio Amarillo.

Ook in deze streken, waar vroeger zoo talrijke epidemieën onder de blanken waren voorgekomen, was er in de 18e en begin 19e eeuw een opleving van de gele koorts, voornamelijk onder invloed van Engelsche militaire- en handelsexpedities.

Het eiland Cuba bleef in de eerste 100 jaren na zijn kolonisatie in 1511, hoewel het zóó dichtbij een infectiehaard was gelegen, merkwaardigerwijze van de gele koorts verschoond. In 1620 kwam er in Havana voor het eerst een epidemie voor, vermoedelijk geïmporteerd van Panama door

Sluiten