Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Reeds in 1884 betoogde F i n 1 a y op grond van de gebleken mogelijkheid van overbrenging van gele koorts door steken van muskieten, de noodzakelijkheid de gele-koortspatiënten tegen die steken te beschermen, teneinde de verspreiding van de ziekte te voorkomen.

% ln 1899 werd uitroeiing der Aëdes aegypti door hem aanbevolen als een der middelen om de gele koorts te bedwingen.

Het is wel zeker, dat de resultaten van F i n 1 a y 's experimenten te weinig overtuigend waren, om een zoo groote ommekeer in de ideeën te kunnen tot stand brengen. Hoewel hij dikwijls op congressen zijn standpunt voordroeg, bleef zijn stem die eens roependen in de woestijn en omstreeks het einde van de 19e eeuw was zijn theorie volkomen in miscrediet.

Men bleef nog meerendeels vasthouden aan de nidustheorie of aan de idee van miasmen, afkomstig van allerlei vuilophoopingen. De gele koorts wordt in dien tijd in de Amerikaansche literatuur genoemd een „filth disease". De Amerikanen dachten, dat als Havana eens een goede schoonmaakbeurt kreeg, het zou ophouden een infectiebron te zijn voor de Noord-Amerikaansche havens.

<* In 1898 brak de Spaansch-Amerikaansche oorlog uit. In December 1898 bezetten de Amerikanen Cuba. Nu kregen ze dus een kans om hun plannen uit te voeren. Havana werd zóó intens schoon gemaakt, dat het omstreeks midden 1900 zindelijker was dan tot dat moment een enkele stad ooit geweest was. Ondanks deze schoonmaak nam de gele koorts echter sedert de bezetting door de Amerikanen steeds in omvang toe, speciaal in de best onderhouden stadsgedeelten. Deze toename zal vermoedelijk wel samenhangen met den grooten toevloed van Spaansche immi-

Sluiten