Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het kamp binnen te gaan. Deze list was probaat geweest en nu kwamen de Amerikanen zich zelf aanbieden. Onder hen waren er echter enkelen, die geheel vrijwillig afstand deden van eenige geldelijke belooning, maar zich in het belang van de zaak en terwille van de wetenschap beschikbaar stelden.

Enkele van hun interessante en overtuigende experimenten mogen hier vermeld worden.

Een houten gebouwtje, door gaas gevrijwaard tegen muskieten, werd door een tusschenschot, geheel van musto kietengaas, in 2 gelijke af deelingen verdeeld. De voorstanders van de theorie, dat de lucht de gele koorts op de een of andere manier over zou brengen, werden nu op de volgende wijze van hun ongelijk overtuigd. In iedere afdeeling van het gebouwtje werd n.1. een proefpersoon gebracht. Beide werden eerst eenigen tijd in observatie gehouden om aan te toonen, dat het gebouwtje zelf niet geinfecteerd was. Daarna werden in de eene afdeeling 15 geinfecteerde Stegomyiae losgelaten. Hoewel overigens de omstandigheden voor beide proefpersonen gelijk waren, annonceerde de commissie nu een gele-koorts-aanval van den man in de geïnfecteerde afdeeling, over drie of vier dagen, terwijl de andere geen koorts zou krijgen. Dit gebeurde prompt. Daarna werden de muskieten weer weggevangen, en een andere proefpersoon kon weer zonder geïnfecteerd te worden rustig in dezelfde afdeeling logeeren.

Hoewel de infectie door Stegomyiae dus niet meer te ontkennen viel, waren er toch nog sceptici, die ook nog een rol bij de besmetting wilden toekennen aan het directe contact met gele-koorts-patiënten of -lijken, derzelver waschen beddegoed, enz.

Sluiten