Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gele-koorts-patiënt op een der eerste drie ziektedagen hebben gebeten. De extrinsic incubation bleek in Havana ge, durende de wintermaanden beduidend langer te zijn dan in de zomermaanden.

De incubatieperiode bij den mensch (intrinsic incubation?) bleek van drie tot zes dagen te zijn. Verder vond de commissie, dat ook injectie van bloed van een gele-koortspatiënt, op den juisten tijd afgenomen, bij een vatbaar individu gele koorts veroorzaakt; dat de ziekte veroorzaakt wordt door een parasiet en dat deze parasiet „sub-microscopic" is.

In alle gevallen van geslaagde infectie, n.1. 24, waaronder 18 door muskietenbeet en 6 door bloedinjectie, had herstel plaats. De commissie schrijft dit gunstige resultaat toe aan het feit, dat de slachtoffers van het allereerste begin van de ziekte af gedwongen waren rust te nemen. Het in op twee na alle gevallen lichte verloop der ziekte legde, volgens hen, opnieuw nadruk op het belang der herkenning van lichte en zelfs zeer lichte gevallen der gele koorts, met het oog op het ontstaan van een epidemie.

In hun voordracht over „the etiology of yellow fever" voor het derde Pan-American Medical Congress in Havana, Februari 1901, stelden Reed, Carrol en Agram o n t e de volgende slotconclusies op van hun onderzoekingen:

1. The mosquito (Culex fasciatus) serves as an intermediate host for the parasite of yellow fever.

2. Yellow fever is transmitted to the non-immune individual by a mosquito, that has previously fed on the blood of those sick with this disease.

3. An interval of about 12 days or more after conta-

Sluiten