Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bed omringd door een grooter aantal doktoren en verpleegsters, dan ooit aan een menschelijk wezen in Havana was ten deel gevallen.

Terwijl deze proeven voorloopig met negatief resultaat plaats hadden, waarschuwde Reed in een correspondentie met G o r g a s dezen tegen de opvatting van Finlay en Guiteras, dat de beet van een enkelen muskiet ongevaarlijk zou zijn, en wees hij op de ernstige ziekte van C a r r o 1 en den dood van L a z e a r, die « beide door een enkelen muskiet gebeten waren.

42 personen werden in het Las Animas Hospitaal door een muskietenbeet gevaccineerd; hiervan werden 8 ziek, sommige zeer ernstig en drie stierven. Deze proeven hadden, wat de geslaagde aangaat, plaats in den zomer en de experimenteel licht verloopen gevallen van de commissie van Reed vielen in de wintermaanden.

G o r g a s veronderstelde, dat, evenals de extrinsic incubation in den zomer korter is dan in den winter, ook de virulentie van de infectie, zooals die in den muskiet wordt ontwikkeld, des zomers sterker is.

De commissie onder Marchoux meende later ook den ernst van een hunner experimenteele ziektegevallen te moeten toeschrijven aan het feit, dat de besmettende muskieten geruimen tijd onder constante temperatuur bewaard waren, waardoor de virulentie van het virus toegenomen zou zijn.

Het groot aantal infectieproeven met negatief resultaat schreef G u i t e r a s toe aan de lichte ziektegevallen, waarop de muskieten geïnfecteerd waren. Hij nam aan, dat in lichte ziektegevallen slechts nu en dan een gering aantal micro-organismen in de periphere circulatie voorkomt en dat dit aantal gedurende het koude seizoen nog minder is.

Sluiten