Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De muskiet heeft zoodoende natuurlijk weinig kans geïnfecteerd te worden. De mislukte proeven vielen grootendeels in het voorjaar.

Deze methode moest dus verlaten worden, daar het idee, dat er aan ten grondslag lag, door de uitkomsten was gelogenstraft.

Er werd nu overgegaan tot isolatie van iederen gelekoorts-patiënt en beschutting door muskietengaas tegen infectie van eventueele muskieten. Daar echter de meeste patiënten te laat onder controle kwamen, werden eindelijk * toch de muskieten zelf te lijf gegaan, eerst door uitzwaveling van ieder huis, waar een geval van gele koorts was voorgekomen, om de geïnfecteerde muskieten te dooden en daarna ook door algemeene muskietenverdelging door het ontnemen van de gelegenheid om eieren te leggen, dus door afsluiting met muskietengaas van alle noodzakelijke waterreservoirs, het petroliseeren van alle wateroppervlakken, enz. De resultaten van deze maatregelen waren overweldigend. Vanaf 1762 tot 1901 was de gele koorts endemisch in Havana. De laatste 10 jaren kwamen er gemiddeld 500 dooden per jaar aan gele koorts voor. In Februari 1901 werden de bovenomschreven maatregelen begonnen. Na September 1901 zijn er, behalve in 1905, geen gevallen van gele koorts meer voorgekomen. In 1905 is Cuba er, volgens de uitdrukking van C a r r o 1, ingeloopen door een geimporteerd geval; van October tot December kwamen er 70 gevallen voor, waarvan 15 stierven.

Finlay geeft in 1902 een resumé van de toen bekende feiten, die pleiten voor het alleen en uitsluitend overbrengen van de gele koorts door den muskiet, n.1. als volgt: a. Infecties, opgeloopen in Vera Cruz of in Rio door personen, die in den incubatietijd vertrekken naar Mexico-

Sluiten