Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men bedenkt, dat de Aëdes aegypti in Alexandrië inheemsch is. Er moeten dus reeds in de Middellandsche Zee belemmeringen tegen het verdere transport naar het Oosten bestaan hebben, waarvoor de afstand alleen of het mindere verkeer in vroegere tijden geen bevredigende verklaring geven.

Aangenomen, dat de gele koorts van Amerika kwam, dan is de verspreiding van de ziekte naar het Zuiden langs de Afrikaansche kust zonder meer verklaard. De infectie van het land vond echter nog verder naar het Zuiden in de koelere streken haar grens.

De schepen, die om de Kaap de Goede Hoop heen de reis naar Indië maakten, liepen meerdere tusschenhavens aan, deels gelegen in die koelere streken, en werden zoodoende op natuurlijke wijze ontsmet door het wegvliegen of sterven van de zich aan boord bevindende muskieten, als de luiken in die havens geopend werden. Dus was het vrijwel uitgesloten, dat de gele koorts met de scheepvaart langs dien weg Nederlandsch-Indië kon bereiken.

Toen het Panamakanaal voor het verkeer werd opengesteld, vreesden vele epidemiologen, dat de gele koorts nu de kans zou krijgen, om naar Oost-Azië overgebracht te worden.

Het is niet zeker te zeggen, waarom de ziekte niet reeds lang eerder daarheen was getransporteerd vanuit besmette havens van de Westkust van Noord-, Midden-, of ZuidAmerika.

De opening van het Panamakanaal dreigde echter een groote vermeerdering van het verkeer tengevolge te zullen hebben tusschen het besmette gebied en Oost-Azië.

Gelukkig is de gevreesde infectie niet tot stand gekomen, deels doordat intusschen verscheidene endemische haarden waren opgeruimd, deels door het moderne toezicht, dat in

Sluiten