Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De gemiddelde temperatuur in de kuststreken van Nederlandsch-Indië komt gedurende het geheele jaar vrijwel overeen met die van tropisch Amerika, waar de gele koorts vroeger heerschte.

Een natuurlijke immuniteit van de menschen in Nederlandsch-Indië mag men niet aannemen. Het begrip rasimmuniteit is reeds lang verlaten. Volgens moderne opvatting geeft alleen het doorstaan van de gele koorts immuniteit en zijn alle rassen gelijk ontvankelijk voor zoover ze afkomstig zijn uit streken, waar de gele koorts niet inheemsch is.

Er bestaat echter nog een mogelijkheid, waardoor de bevolking van Nederlandsch-Indië eenigermate gevrijwaard zou zijn voor de gele koorts en wel door een immuniteit tengevolge van het doorstaan van een verwante ziekte, i.c. de dengue.

In 1923 heeft Bonne het eerst de hypothese opgesteld, dat het doorstaan van een in Suriname endemisch voorkomende dengueachtige ziekte de bevolking daar ook onvatbaar zou maken tegen de gele koorts.

Laboratoriumproeven, o.a. in het Instituut voor Tropische Hygiëne te Amsterdam, wijzen ook in deze richting.

Men zal zich dit proces vermoedelijk zoo moeten voorstellen, dat niet zoozeer het eenmaal doorstaan van een aanval van dengue voldoende zou zijn om iemand onvatbaar te maken voor gele koorts, maar meer het voortdurend contact met het virus van de dengue, hetzij dat dit tot geen, hetzij tot nu eens zwaardere, dan weer lichte of zeer lichte ziekteverschijnselen aanleiding geeft. Alleen de pas in het land gekomen mensch èn degenen, die afkomstig zijn uit streken, waar dengue niet endemisch voorkomt, zouden dus het voor gele koorts vatbare contingent vormen, op dezelfde wijze dus

Sluiten