Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De bouw van de metastasen komt overeen met dien van den primairen tumor. Ook hier liggen de cellen in vertakte rijen en in meer diffuse velden met goed ontwikkeld capillairsysteem, overigens zoo goed als zonder stroma. Vooral in de kleine metastasen ziet men fraai, hoe de tumor de levercellen opzij dringt, zoodat soms een knotsvormige tumorspruit door een halve maanvormig leverbalkje wordt begrensd. Ook vindt men op verschillende plaatsen in den tumor, bij wijze van trabekels verloopende leverbalkjes. Langs den rand van de knobbels ziet men soms, hoe de tumor zich uitbreidt in de levercapillairen.

De tumorcellen zijn op sommige plaatsen sterk vervet, op andere plaatsen in het geheel niet. Ook in deze praeparaten worden groote necrosen in den tumor gevonden; bloedingen en resten van bloedingen vindt men in lever, tumor en necrose. Soms is door de bloeding het leverweefsel zoodanig uiteengedrongen, dat de afzonderlijke leverbalkjes als spangen door de bloeding reiken. Daarnaast vind men in deze bloedingen kleine, fraai, ronde tumorknobbeltjes.

De bloedvaten van de lever bevatten hier en daar enkele tumorcellen. Het intacte leverweefsel vertoont in wisselende mate stuwing en vervetting.

De longmetastasen zijn door platgedrukt longweefsel omgeven. Het microscopisch beeld komt overeen met het boven beschrevene. Aan de peripherie der tumorknobbels is, vooral met elastica kleuring, hier en daar nog een rest van de longstructuur te zien. Op sommige plaatsen vormen de metastasen uitstulpingen in de bloedvaten. In het macroscopisch intacte longweefsel vindt men nog al eens tumorcellen los of in groepjes in de capillairen. Ook zijn er kleine veldjes van tumorpneumonie. Verder vertoont de long plaatselijk sereuscellige pneumonie en interstitieele pneumonie. In andere gedeelten is het longweefsel n'ormaal; zoowel in long als in tumor bestaat bloeding. In een vrij groote longarterie, buiten de metastasen, bevindt zich een aan den wand vastzittenden langen smallen tumorthrombus/.

De subpleurale metastasen vertoonen geheel denzelfden bouw als de metastasen in andere organen.

Van de nieren is de kapsel een weinig verdikt met enkele intrekkingen, waaronder een weinig kleincellig infiltraat pn enkele hyaline glomeruli gevonden worden.

In de glomeruluskapsel bevindt zich vaak een weinig exsu-

Sluiten