Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

linker ovarium. Linker nier en bijnier en rechter nier normaal. Geen obductie van thoraxorganen vermeld.

Microscopisch: carcinoom, met reuzencellen; gelijkenis op bijnierschors en leverweefsel.

„Es scheint mir von besonderem Interesse, dass in dieser durcb grosse Malignitat ausgezeichnete Geschwulst, dennoch der Typus des Nebennierengewebes in hohem Grade gewahrt blieb".

2. C o 11 i n e t (1892). Epithelioma *) van de rechter bijnier, op lever en nier overgrijpend met metastasen in de onderpool van de nier en in het peritoneum.

Kliniek. Een 53-jarige huisschilder lijdt sinds 6 maanden aan aanvallen van benauwdheid en oedeem van de beenen. Hij krijgt plotseling pijn in epigastrio en is in een uur overleden.

Anatomie. Kinderhoofd-groot knobbelig gezwel op de plaats van de rechter bijnier, met vaste en weeke partijen, met vervetting, bloeding en necrose. De tumor is in de lever en voor 1—2 c.M. in de rechter nier doorgegroeid. Kleine metastasen in de onderpool van de nier en in het peritoneum. Linker bijnier normaal. Tuberkel in epidydimis.

Microscopie: Bij zwakke vergrooting gelijkenis met leverparenchym, De cellen zijn polymorph, vertoonen een groote gelijkenis met die van de bijnierschors. Alleen bevatten de tumorcellen meer pigmentkorrels en hebben zij grooter kernen. Bovendien zijn de celrijen van den tumor niet door bindweefsel gescheiden, zooals dat in de bijnier het geval is.

Ondanks de slechte afbeeldingen en de invasie van de nier mag men toch een bijniercarcinoom aannemen.

3. Manasse (1896), (geval 28). Vrouw van 43 jaar. Carcinoom van de rechter bijnier in de vena suprarenalis ingegroeid met metastasen in lever, spieren, beenderen, dura mater. Geen ziektegeschiedenis.

Anatomie: Groot gezwel van rechter bijnier met sterke regressieve veranderingen. Hoopen en strengen van epitheliale cellen met bindweefselstroma. Geen gelijkenis met de bijnier, het is meer een,,carcinoma commune". Metastasen als boven. Nieren en linker bijnier gaaf. Tumorthrombus in de vena suprarenalis.

J) De door de schrijvers gebezigde namen zijn behouden.

Sluiten