Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoewel gelijkenis met bijnierschors ontkend wordt, is dit geval toch wel als carcinoom te beschouwen.

4. Bruchanow (1899), (Qeval 2.) Carcinoma van rechter bijnier, dat de lever infiltreert.

Kliniek. Man van 63 jaar. Sinds een half jaar oedeem van de voeten en zwaktegevoel. Vergrooting van het hart. Oroote lever. Suiker in de urine. Dood eenige dagen na een apoplectiform insult. i

Anatpmie. Meer dan vuistgroote tumor op de plaats 'van de rechter bijnier met bloeding, necrose en vervetting, tegen de nier scherp afgegrensd. De tumor groeit 3 c.M. diep in de lever in, het aangrenzende gedeelte van de lever bevat metastasen. De linker bijnier is normaal. Microscopisch gelijkt de tumor op een adenoma, dat den bouw van de zona fasciculata nadoet. I

5. Carrière en Déléarde (1900). Epithelioma van de beide bijnieren met metastasen in de nieren, lever en pleura.

Kliniek. Loodwitwerker van 54 jaar. Sinds 4 maanden is de buik opgezet. Oedema pedum, levertumor, ascites, geen icterus. Klinische diagnose: levercarcinoom.

Anaiomie. Beide nieren zijn gevat in tumormassa's: „la tumeur englobe le rein, comme la main saisit une orange". De tumoren zijn onregelmatig hobbelig, met bloeding, necrose en vervetting. De rechter weegt 940 gram, de linker 1250 gram. De nieren zijn geheel los te pellen. De rechter bevat een (erwt-groote metastase, de linker is normaal. De lever weegt 5160 gram, bevat talrijke metastasen. Pleurametastasen.

Microscopisch zijn de tumoren afgekapseld, de tumorcellen zijn in buizen en alveolen gerangschikt. Gelijkenis zoowel op de vesicules de Grandy (zona glomerulosa) als op de zona trabecularis (fasciculata).

De lever bevat metastasen in de Kiernansche driehoekjes. Op twee coupes is de intra-arterieele embolie gezien, waaruit de metastasen ontstaan zijn. De vena portae is gecomprimeerd en vertoont endophlebitis.

6. Dobbertin (1900). Kwaadaardig gezwel van de linker bijnier met metastasen achter het manubrium sterni.

Kliniek. Meisje van 14 maanden, is volgens de ouders met een gezwel in het lichaam geboren. Goed gevoed, normaal pntwikkeld kind. In de linker nierstreek een meer dan vuist-

Sluiten