Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met beharing van het gelaat en de genitaalstreek en vroegtijdige ontwikkeling van de geslachtsorganen. Enkele malen wordt geringe pigmentatie van de huid beschreven, nooit de ziekte van A d d i s o n. Wat de geestestoestand betreft, zijn de kinderen vaak „dull".

Slechts twee gevallen komen bij jongens voor, de rest zijn meisjes. Tweemaal was de anatomische diagnose sarcoma, in de overige gevallen steeds carcinoma of hypernephroma van de bijnier. Vermoedelijk zijn deze twee „sarcomen" ook carcinomen.

Guthrie en Emery (1907) maken in navolging van Parkes iWeber onderscheid tusschen twee typen van vroegrijpheid, die bij schorstumoren van de bijnier zijn waargenomen, n.1. '

lo. obesilas praecox.

2o. het musculaire of infant-Hercules type.

Met obesitas praecox wordt bedoeld een vetlijvigheid zooals die op middelbaren leeftijd pleegt voor te komen en niet zoo maar vetzucht als „variatie", of zooals die veroorzaakt wordt door een overmaat van patent voedingsmiddelen.

Bij obesitas praecox is het gezicht opgezet en rood, zooals fraai te zien is op de afbeelding van hun eigen geval, waarvan terecht gezegd wordt: „he presented a striking resemblance to a burly brewers drayman in miniature." Fig. 2.

Hirsutiës, overtollige beharing, komt zonder uitzondering in beide typen voor.

G. en E. wijzen er op, dat de bijniertumor veel vaker linkszijdig is dan rechtszijdig. Sindsdien zijn ongeveer evenveel linkszijdige als rechtszijdige gezwellen beschreven.

De progeria van G i 1 f o r d, later ook nanisme senil gejnoemd, waarbij atrophie van de bijnieren gevonden werd, blijft buiten {beschouwing, omdat het aangenomen verband van deze afwijking met de bijnieren nog niet voldoende gegrondvest is.

In 1910 heeft Apert voorgesteld dit syndroom hirsutisme te noemen, in 1911 geeft hij een voortreffelijk, breed opgezet artikel over de .bijnierschors, waarin hij zijn syndroom kenmerkt door:

lo overmatige haargroei, n.1. vroegtijdig verschijnen van oksel-en schaamharen bij kinderen;

2o algemeene adipositas;

Sluiten