Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lo Le pseudo-hermaphroditisme surrénal. Pseudohermaphroditismus femininus met hyperplasie van de bijnierschors, zooals dit reeds eerder vermeld is (Apert, Glynn).

2o Le virilisme surrénal. Tegelijk met een bijniertumor ontwikkelen zich op min of meer jeugdigen leeftijd secundaire geslachtskenmerken ten deele van het werkelijk geslacht, ten deele van het manlijk geslacht.

Op dit stadium van overmatige, abnormale ontwikkeling volgt een kachectisch stadium.

Van Ga 11 ais' eigen gevallen is alleen XII anatomisch gefundeerd; in XIII bestaat een tumor in de nierstreek, in XIV is geen tumor gevoeld. Een heel bijzonder plaatje is dat van geval XXXI, de waarneming van Guinon et Byon, een meisje van 12 jaar, dat er uitziet als een volwassen vrouw met bakkebaarden; hier werd geen tumor gevoeld. Fig. 5. i d j

3o Forme menstruelle, dysmenorrhoe bij volwassen vrouwen met een bijnierschors-tumor;

4e Forme obstétricale, bijnieradenoom met tubaire graviditeit.

De beide laatste vormen zijn voorloopig niet erg aannemelijk.

Krabbe (1921) noemt het syndroom evenals Gallais Virilisme, gekenmerkt door lo, hypertrichosis, 2o. hypertrophie van den clitoris en 3o, diepe stem. Daarbij komt soms voor obesitas, spierhypertrophie en hypertrophie van het skelet.

Mathias (1922) geeft een onvolledig en verward overzicht, zoodat daarop niet nader behoeft te worden ingegaan.

Gevallen van bijnierschorsgezwel met groeistoornis.

De volgende tabellen II en III, geven een kort overzicht over de voor mij toegankelijke gevallen van bijnierschorsgezwellen met groeiafwijkingen.

In het geheel zijn het 31 gevallen.

In 19 gevallen zijn metastasen gevonden, 12 maal bestonden geen metastasen. Wlaar de goed- of kwaadaardigheid voorloopig niet aan den microscopischen bouw kan worden herkend, is het verkieselijk deze gezwellen voorloopig alle

Sluiten