Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

knobbeltjes, van speldeknop tot erwtgroot. De bruinrood en blauwrood gekleurde partijen liggen iets dieper, de witte iets hooger. In, of vlak onder de serosa zijn vrij talrijke stipvormige en iets grootere bloedinkjes. De benedenhelft van de lever ligt iets lager dan de bovenhelft.

De incisuur voor het ligamentum hepato-uinbilicale is zeer duidelijk. De leverrand is vrij scherp. De lever reikt links tot voorbij de milt, buigt zich daar even om heen. Diaphragmastand: rechts 4e intercostaalruimte, links 4e rib.

Borstsitus. Thymus klein, gewicht 1 gram. Het hart is een weinig naar links verplaatst. De longen zijn weinig samengevallen, de rechterlong vertoont vrij talrijke, kleine bloedinkjes onder de pleuraoppervlakte. Borst- en buikingewanden worden te zamen uitgenomen. Verreweg het grootste gedeelte van dit praeparaat wordt door de lever ingenomen. Eerst wordt de oesophagus opgezocht, opengeknipt: geen afwijking. Aan de cardia onder het diaphragma een paar erwtgroote kliertjes.

De milt is 8 c.M. lang, 41/2 c.M. breed, 11/2 c.M. dik, bruinrood, glad, glanzig, vrij slap, week, normaal van vorm; op doorsnede duidelijke follikels, de pulpa wat gezwollen. Gewicht 27 gram.

Hart en longen worden te zamen weggenomen. Trachea en hoofdbronchus geen afwijkingen. Longen weinig luchthoudend. In den rechter onderkwab, achter, een erwtgroot knobbeltje. Er zijn een paar zeer kleine, grauwroode kliertjes aan den hilus. Verder in de longen geen knobbeltjes, geen pneumonie.

Het hart vertoont op den zijkant van den linker ventrikel een speldeknop groot, wit knobbeltje. Mitraalkleppen, aortakleppen, tricuspidaal- en pulmonaalkleppen zijn goed. Foramen ovale laat juist de sonde nog door. Ductus Botalli is aan het pulmonaliseind nog open, aan het aortaeind gesloten, door intimaverdikking of georganiseerden thrombus. Hartspier bleek. Gewicht 30 gram.

Nieren en Bijnieren. Vervolgens worden, aan de achterzijde van het praeparaat nieren en bijnieren vrijgelegd. De nieren zijn normaal van grootte en vorm, gelobd, ureteren niet verwijd, niet verdikt. Aan rechterbijnier geen bijzonderheden, in

Sluiten