Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

randen, veldjes van grijsgeel leverweefsel, daartusschen, niet scherp begrensd, groote en kleine onregelmatige velden van tumorweefsel, kenbaar door iets lichter kleur en lichte hobbeligheid. Van afkapseling wordt niets gezien. Op vele plaatsen ziet men een ongelijkmatige violette marmerteekening. Aan galblaas, galwegen en bloedvaten geen afwijkingen.

Microscopie.

Linker bijnier. De coupes van de linker bijnier herinneren in vorm aan een kikkerlarve, dikkopje. De „kop" wordt ingenomen door een tumorknobbel, die rondom door een schorslaag van wisselende breedte wordt omgeven.

De „staart" bestaat uit bijnierschors met enkele groepjes tumorcellen in de breede intermediaire laag (het voor zuigelingen karakteristieke element). De tumor is opgebouwd uit kleine, intensief gekleurde kerntjes, die rond of meer grillig van vorm zijn en ongeveer ly2maal de middellijn van een lymphocytenkern hebben. Het protoplasma van de tumorcellen is niet goed te zien. Zij zijn in groepjes en veldjes in een ijl reticulair stroma gelegen. In een geideelte van het praeparaat zijn de tumorcellen fraai tot rozetjes gerangschikt, waarbinnen een met eosine lichtrose gekleurde fijnkorrelige of fijnvezelige massa wordt aangetroffen. Fig. 7. Beter dan in de haemateine-eosinecoupes zijn deze vezeltjes te zien met de kleuringen volgens van Gieson en Mallory, waarbij zij respectievelijk grauwgeel en grauw gekleurd zijn. Tusschen de tumorcellen zijn soms vrij veel roode bloedlichaampjes gelegen. De tumor groeit infiltreerend in de omgevende schorslaag in, die er overigens goed uitziet, met name niet is platgedrukte Ook i n den tumor bevinden zich op veel plaatsen goed behouden schorscellen. Nog al eens ziet men de tumor wandstandig of obtureerend in de capillairen groeien.

De rechter b\ijnier bevat inplaats van merg hetzelfde tumorweefsel, dat hier en daar een eindje in de intermediaire laag is ingegroeid.

Lever. Met het bloote oog bezien, vertoonen de met haemateine eosine gekleurde coupes een gelijkmatige rose kleur, waarin grillige, scherp begrensde, violetzwarte partijen, die uit tumorweefsel blijken te bestaan.

Dit doet zich geheel voor als in de bijnier behalve dat slechts op een plaats, na lang zoeken in veel praeparaten, rozetjes wor-

Sluiten