Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6.5 x 5.5 c.M., en is opgebouwd uit afzonderlijk omkapselde knobbels, waarvan de grootste rond is, brokkelig en door bloeding bruinrood gekleurd, met enkele geelwitte vlekjes. Deze knobbel reikt voor ongeveer de helft tot aan de peripherie van den tumor, is aan de andere zijde bedekt met enkele platgedrukte halve maanvormige knobbels, waarvan de grootste

1 c.M. breed is. Deze zijn grijswit van kleur en iets vezelig van structuur. Hier is, buiten de kapsel, de bijnier gelegen. Hier en daar dringen bindweefselschotten een eindje in de tumoren door.

Ribben.

De 4e, 5e en 6e rib zijn in samenhang weggenomen, zij vertoonen van voren nog juist een stukje kraakbeen. Aan de buitenzijde begint, ongeveer 7y2 c.M. achter de ribkraakbeengrens in de intercostaalruimten, een vlakke zwelling, die eerst nog door de tusschenribspieren bedekt is. Ongeveer 4 c.M. achter de ribkraakbeengrens, is van intercostaalspieren niets meer te herkennen en is ook de 5e rib achter de conflueerendé tumormassa's verdwenen. Aan de binnenzijde bevindt zich een 8 c.M. lange uitpuiling, opgebouwd uit tot 3 c.M. groote, ronde, gladde knobbels, gelegen in het lengteverloop van de ribben. Daarnaast liggen, in de pleura parietalis, enkele kleine tumortjes. Op het sneevlak door de ribkraakbeenderen, zijn de intercostaalruimten door tumoren ingenomen, die achter het 5e ribkraakbeen samenhangend, een ongeveer 1 c.M. breede prominentie naar binnen vormen. Hier is de tumor uit kleine, gladde knobbeltjes opgebouwd. De tumoren zijn glad, week tot vast elastisch en grauwgeel met enkele roodpaarse vlekjes. Op de andere eindsneevlekken van het praeparaat is geen tumor aangetroffen, behalve een klein tumortje in de derde intercostaalruimte.

Op een dwarse doorsnee, 2V2 c.M. achter de ribkraakbeengrens is van de 5e rib bijna niets meer te zien, nog wel is er beenweefsel te voelen. Blijkbaar is de rib met tumor doorgroeid. Het tumorweefsel puilt hier V» c.M. naar buiten en

2 c.M. naar binnen uit. De tun^or is op doorsnee iets vezelig, bleekgeel van kleur met enkele roode vlekjes. De 4e en 6e rib zijn op doorsnee roodbruin van kleur, met enkele grauwe vlekjes. Het maakt den indruk, dat deze metastase is uitgegaan van de 5e rib, even achter de ribkraakbeengrens.

Sluiten