Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met de kleuringen volgens van Gieson en Mallory js de alveolaire bouw in het gebied waar de zenuwvezels overheerschen duidelijker. De vezels zijn met van Gieson geel, de fragmentarische bindweefselschotten rood; met Mallory-Loehle zijn de vezels duidelijk zichtbaar, grijs gekleurd, fraai afstekend tegen het blauwe bindweefsel. Met de kleuring volgens Bielschowsky zijn de vezels zwart en ziet men fraai, dat zij uitloopers van de cellen zijn. Slechts een aantal van de met eosine rose gekleurde vezels zijn dan mooi zwart gekleurd, andere zijn lichter gekleurd, vermoedelijk door degeneratie. iVKaar de vezels door fijnkorrelige amorphe massa zijn vervangen, gelukt het met Bielschowsky ook niet, vezels ,'zichtbaar te maken. In het algemeen zijn de vezels alleen duidelijk in de omgeving van de bij de sectie gemaakte doorsnee, het ,maakt den indruk of de vezels vervloeid zijn op die plaatsen, die niet dadelijk gefixeerd zijn.

Het eerste stukje, dat voor paraffinecoupes is uitgenomen bevat overwegend fraaie zenuwvezels. In talrijke ijscoupes, die voor de Bielschowsky gemaakt werden, lukte het niet, een dergelijke plek terug te vinden. Daarom werden enkele paraffine coupes van bedoeld stukje met Bielschowsky gekleurd. Hoewel de kleuring minder intensief is als in de ijscoupes, is de zwarte kleur der vezels voldoende duidelijk en ook het verband van de vezels met de cellen. Fig. 9.

Lymphklier. In de naast dezen tumor gelegen lymphklier is de structuur gedeeltelijk behouden, ten deele verdoezeld. Tusschen de lymphocyten en lymphoblasten treft men verspreid cellen met een grooter, weing intensief gekleurden kern; (diameter 3 x die van een lymphocytenkern ) een of twee kernlichaamjes en een licht rose protoplasma waarvan de diameter die van de kern met Vs overtreft, lymphsinus-endotheliën.

Verder zijn er enkele reuzencellen met enkele tot een groot aantal kernen, die licht gekleurd zijn en onregelmatig van vorm, ongeveer 21/2 maal de diameter van een lymphocytenkern hebben, jnegakaryocyten. In deze lymphklier geen metastasen.

De retrosternale tumor en de ribtumor zijn opgebouwd uit cellen met een ronde tot ovale kern, 2—21/2 maal de diameter van een lymphocytenkern, met duidelijk chromatinenet en een of twee kernlichaampjes. Het plasma is homogeen rose, heeft vaak smalle uitloopers, is overigens rond en heeft een diameter, die ly2 maal zoo groot is als die van de kern. Tus-

Sluiten