Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rijpe celvormen, goedaardig zijn. Deze gezwellen kunnen op verschillende plaatsen uit sympathicusweefsel ontstaan. Wij beperken ons tot de bespreking van de bijniertumoren.

Zooals gezegd, is het chromatophoroma een goedaardig gezwel.

Orth vermeldt een adrenaline-houdende kwaadaardige bijniertumor, Alezafs en Peyron een maligne paraganglioom bij een paard. In geen van deze beide gevallen is echter de chroomaffine-reactie verricht en dus is de diagnose aanvechtbaar. Het ganglioneurom,a is eveneens in het algemeen een goedaardige tumor. Bern er beschreef een ganglioneuroma van de bijnier met metastasen in de regionaire lympheklieren. Hier werden geen onrijpe celvormen, noch in den primairen tumor, noch in de metastasen gevonden.

Nu worden in een goedaardig ganglioneuroma wel eens onrijpe celvormen gevonden. Wanneer die rustig in een hoekje zijn gelegen, is hun aanwezigheid geen reden om een andere diagnose te stellen. Daarom is b.v. geval 2 van I< ü s t e r waarschijnlijk een ganglioneuroma.

Anders wordt het, wanneer men te maken heeft met een kwaadaardig gezwel met metastasen op afstand en men vindt in den primairen tumor gangliëncellen, sympathoblasten en sympathogoniën, in de metastasen alleen sympathoblasten en sympathogoniën. Dan is het kwaadaardig karakter en de onrijpe celvorm toch zeker het belangrijkste en is aan de diagnose neuroblastoma de voorkeur te geven. Alleen wanneer deze gezwellen ook door een eigen klinisch beeld zouden zijn gekenmerkt, zou een aparte naam wenschelijk zijn. De beide gevallen van Dunn en Robertson, die als kwaadaardig ganglioneuroma resp. ganglioneuroblastoma zijn beschreven, gaven het beeld van een neuroblastoma type Hutchison. Het neuroblastoma van Wahl, dat door Robertson ook tot de ganglioneuroblastomen gerekend wordt, verliep onder het type Pep per. Uit klinisch oogpunt is het dus noodzakelijk, deze gezwellen onder één hoofd, neuroblastoma te vereenigen.

Dezelfde argumentatie vindt men in de bespreking van ons geval D.

Samenvattend is dus het neuroblastoma een onrijp kwaadaardig sympathicus-gezwel, waarvoor de sympathogoniën met typische rozetjes kenmerkend zijn.

Sluiten