Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tabel VII. Gezwellen van de Bijnier, type Hutchison. Waarschijnlijk neuroblastonen.

o.S g b q Metastasen

% T3 ga > I

lij o5 S f = B -a O. S Opmerkingen

S Si B® o .ï a U y o Ö Elders

oJ S'o 2.as, ">-3

H 4 dS-3 w J -*

>—J

I/^ii rr t-< o ior»r n • r II stemum, wervels, ribben,

Chaftey-brew, Ö IÖ85 V 3 jr. L. + + ileum. r. ovarium, 1. nier.

2 Targett 1888 m l jr. L. groot "I- -j- stemum, ribben l.ureter door tumor gedrukt

3 Cohn 1894 V 9m. R. groot -|- -f- ribben, lever, r.nier, l.ovarium

4 Aisenstein 1905 m 2 jr. L. 12.5x9x7 —[— —|— ribben, nierhilus, pancreas

5 Mc. Carty 1905 ? 2y jr. R. kinderhoofd -f- +

6 Richards, 30 1905 m 6 m. Bdz. 10x7.5 4* 4" ribben, lever, «ubcutaan

7 Bruck 1905 V 14m. R. appel 4" 4" lever, pancrea. dood na operatie

8 Hutchison 1 -Frew,7 1907 m 8f jr. L. groot + + tumor van nier en bijnier

9 Hutchison 2-Frew,5 1907 m 10 m. L. + -j-

10 Hutchison, 3 1907 m 2^jr. R. walnoot 4r 4" ,ever

11 Hutchison 4-Frew 4 1907 v 4jr. L. groot 4: 4" ribben 12Barnard-Hutchison5 1907 m 2£jr. L. 4~ lever

13 Hutchison, 6 1907 m 3jr. L. ~{~ -(- wervel.

14 Hutchison, 10 1907 m 3 jr. L. groot 4: 4*

15 Mann 1909 ? 2 jr. L. 18 x 11X + + P ' piiu»

16 Winkler, S 1 1909 m 2 jr. Bdz. noot 4~ 4~ pancreas, pleura

17 Winkler, S 2 1909 m 1 jr. L. kippenei —|— lever, intermusculair

18 Frew, 1 1910 m l"/i2jr. L. groot "t* -f- I ribben, ossa ilii

19 Frew, 2 1910 v 2 jr. L. groot + 4" ribben

20 Frew, 3 1910 v jr. L. groot 4* -f- stemum, ribben

21 Frew, 6 1910 v 7 jr. L. groot "f" "I" "*>• '• ovariên

22 Frew, 23 1910 m 2| jr. R. walnoot 4" 4" ieïer

Sluiten