Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kiagen, waar een duidelijke atrophie te zien is. Qeen coxitissymptomen. Drukpijn op den duidelijk verdikten trochanter. Röntgenologisch is een tumor van de trochanter en van het bovendeel van het femur te zien. De algemeene toestand is achteruitgaande.

2 Augustus. Patiente klaagt veel over misselijkheid.

7 Augustus. Kleine vaste tumoren rechts supraclaviculair en in linker mamma.

6 September exitus.

De temperatuur is als regel normaal, een enkele maal is er Voorts tot 39.° Pols en ademhaling vertoonen naar omstandigheden geen bijzonders. Hoeveelheid en soortelijk gewicht der urine normaal. Defaecatie geregeld, eens per dag.

Diagnose: osteosarcomen.

Samenvatting. Bij dit meisje van 21 jaar bestaan gezwellen van de 8e rib en van het linker femur. Pijn in het linker been was het eerste klinische verschijnsel, dat 9 maanden voor den dood optrad. De tumoren zijn met Röntgenstralen behandeld. Later ontstaat beiderzijds supraclaviculair een knobbeltje en een in de linker mamma. De ribtumor blijkt een groot rondcellig sarcoom te zijn. Vermeldingswaard is het bloedbeeld, dat bij een aantal witte bloedlichaampjes van 9900, 25 pCt. eosinophiele leukocyten bevat.

Verslag van het ter onderzoek toegezonden stukje T1684.19 III 1919, afd. H. I. Tumorpunctaat. Een praeparaat gemaakt van een fijngewreven stukje met picrokarmijn bevat verschrompelde roode bloedlichaampjes, leucocyten met gelobden kern en groepjes ronde cellen met ronde kern, grooter . dan lymphocyten.

In paraffine coupes naast veel roode bloedlichaampjes vrij talrijke groote ongeveer ronde cellen met ronde kern en duidelijk kernlichaampje en weinig, slecht kleurend protoplasma. Verder enkele lymphocyten en polynucleaire leucocyten, waaronder enkele eosinophiele.

Diagnose: sarcoma globocellulare.

Obductie 5308. 8 September 1919.

Inspectie. Cadaver van een klein mager meisje, lijkevlekken op den rug, rigor verdwenen, oedeem van beide onderbeenen. Geringe klierzwellingen in oksels en liezen. Beider-

Sluiten