Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door den linker ventrikel, bevat roode en bonte stolsels. De mitraalkleppen zijn fraai. De aorta en aortakleppen toonen niets /bijzonders. Rechts zijn de kleppen fraai. Het foramen ovale is gesloten. De hartspier is roodbruin, papillairspieren niets bijzonders.. De maten van het hart bedragen: L. V. 81/*, Ao 53, R. V. 2, P 62 m.m. Gewicht 150 gram.

Beide longen zijn geheel doorzaaid met vrij vaste knobbels, aan de oppervlakte vaak met ingezonken centrum, waarboven de pleura dof is. De hilusklieren zijn nootgroot, geelwit op doorsnede met kleine gele vlekjes. Uit den hoofdbronchus komt bloederig schuim. Op de doorsnede blijken de tumoren gedeeltelijk geelwit met gele vlekjes, gedeeltelijk haemorrhagisch, brijachtig, gedeeltelijk glazig grijs te zijn. Tusschen de knobbels, die afwiselen van erwt- tot mandarijngrootte, bevindt zich nog goed, licht emphysemateus, matig oedemateus longweefsel.

De milt is matig vast van consistentie, de kleur is op doorsnee donkerrood, structuur duidelijk; gewicht 90 gram.

Maag, duodenum, pancreas, galwegen, galblaas niets bijzonders.

Dc lever is zeer groot, het oppervlak is gedeeltelijk geel zonder teekening, gedeeltelijk geel met zichtbare teekening, gedeeltelijk, voornamelijk om de groote knobbels in de rechter kwab donkerrood van kleur met bloedinkjes. Aan het oppervlak enkele nootgroote, geelwitte tumoren, met ingezonken centrum. Op doorsnee blijkt vooral de rechter kwab, vele, tot mandarijngroote, dergelijke tumoren te bevatten, dergelijke verschillen vertoonend als die in de long. Het leverweefsel is op doorsnede gedeeltelijk sterk geel, zonder of met zeer onduidelijke teekening, gedeeltelijk geel met .scherp afgeronde donker roodbruine, ingezonken acinuscentra, gedeeltelijk, om de groote tumoren, donker roodbruin met enkele gele plekjes.

In het omentum minus enkele iets gezwollen kliertjes.

De linker bijnier is niet te vinden. Op de plaats van deze ligt de beschreven tumor, waarin nergens, op doorsneden van V2 c.M. dikte, bijnierresten worden gezien. De nier raakt met zijn bovenpool tegen den tumor, is alleen door los bindweefsel ermede verbonden. De vena renalis vertoont een tak (de vena suprarenalis), die zich een eindweegs over den tumor voortzet om dan met vertakkingen 'in het tumorweefsel te verdwij-

Sluiten