Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zien vindt men, hier en daar, een smal plasmarandje, waarvajn de diameter die van de kern hoogstens met 1/4 overtreft. Er worden enkele mitosen gezien. Deze cellen zijn los, zonder bepaalde rangschikking, in verschillende dichtheid gelegen in de mazen van een fijn vertakt stromanet. Op enkele plaatsen is het stromanet duidelijk intercellulair, op andere plaatsen zeker niet. Het stroma bestaat, in een groot gedeelte van de coupe, uit breede vertakte banden van homogeen rose gekleurd hyaline weefsel, waarvan alleen een smal randje langs de mazen feller gekleurd is. In dit stroma bevinden zich weinig spoelvormige kernen. Op andere plaatsen is het stroma fibrillair en kernrijker. Ook wel bestaat het uit ijle evenwijdige bindweefselvezels, waartusschen reticulaire anastomosen. Om den tumor bevindt zich een dikke kapsel en ook in den tumor verloopen breede bindweefselschotten. Hier en daar bestaat een weinig kleincellig infiltraat Er zijn kleine necrosehaardjes. Het stroma is in een met van Gieson gekleurde coupe grootendeels rood gekleurd. Een soedancoupe is niet aanwezig.

Rechter bij nier. In de coupe is de bijnier dubbelgeslagen door een scherpe bocht even buiten het midden. De grootsite helft bevat in den top een erwt-groote metastase, die rondom door een verschillend dikke laag platgedrukt bijnierweefsel is omgeven. De metastase is celrijk, bestaat uit dezelfde ronde kernen ponder duidelijk plasma. Het stroma is ijl, reticulair en intercellulair. Er zijn veel kleine leege vaatjes. Het geheel is een regelmatig homogeen 'beeld. Er zijn kleine necrosen. De rand van den tumor is |ongelijkmatig, op andere plaatsen scherp. Ook in het andere luiteinde van de bijnier bevindt zich een kleine metastase. De frest wan de bijnier doet zich normaal voor.

Rechter nier. Onder de kapsel is een metastase gelegen, die op doorsnei. dezelfde afmetingen heeft en denzelfden bouw vertoont, als de metastase in de bijnier. Het nierweefsel in de onmiddelijke omgeving van den tumor bevat veel bindweefsel en is platgedrukt. De tumor loopt er met onregelmatige spruiten in uit. Vooral langs de randen van den tumor! zijn er bloedingen. In den tumor ziet men nog resten van glomeruli. Overigens vertoont dc nier een normaal beeld. De pisbuisjes zijn door autblyse slecht kleurbaar.

D; longcoupe bevat een ongeveer boongroote metastase, die san den rand op sommige plaatsen scherp is afgegrensd en

Sluiten