Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

levercellen. De tumor groeit op onregelmatige wijze tusschen de leverbalkjes verder, in het omgevende leverweefsel vindt men ook op eenigen afstand ronde tumorknobbeltjes. De primaire tumor is op enkele plaatsen door een dikke bindweefsellaag van de lever gescheiden, op andere plaatsen reikt de tumor direct aan de lever en heeft zich tusschen leverparenchym en -kapsel vlak uitgebreid.

Waar nier en tumor, op het vierde sneevlak, aan elkaar grenzen blijkt de nier dusdanig te zijn platgedrukt, dat zij naar mediaal achter met een scherpen hoek van ongeveer 30° eindigt. Ook de glomeruli en tubuli zijn duidelijk platgedrukt. Aan de jachterzijde van nier'en tumor bevindt zich een dikke laag bindweefsel, tusschen beide is nauwelijks een dun schotje te bekennen. De nier bevat, in de buurt van den tumor enkele kleine metastasen, evenzoo het bindweefsel aan de buitenkant van de nier.

Dc thrombus massa in de vena cava blijkt inderdaad uit grootendeels necrotische tumor opgebouwd. Mesenteriumklieren en pancreas zijn vrij van metastasen. De linker bijnier doet zich ook imicroscopisch geheel normaal voor.

Samenvatting.

Een museumpraeparaat, afkomstig van een jong kind van het mannelijk geslacht bevat een kinderhoofdgroot kwaadaardig gezwel van de rechter bijnier, dat rechter nier en lever heeft vervormd en in beide organen is ingegroeid.

De tumor omvat en doorgroeit de vena cava inferior. Microscopisch is het een rondcellen sarcoom (kern 1 Va—2x lymphocytenkern plasma gering (lVsxkern) of niet aanwezig) gedeeltelijk afgekapseld, met intercellulair stroma.

Er zijn uitgebreide necrosen en bloedingen.

Het ligt voor de hand, de vraag te stellen, of we in dit gevai niet met een neuroblastoma te maken kunnen hebben. De metastasevorming en de microscopische bouw zijn echter geen van beide typisch. Wij moeten ons dus tevreden stellen met de diagnose sarcoma.

LITERATUUR.

Wij hebben gezien, dat vroeger carcinomen van de bijnier weieens, en neuroblastomen van de bijnier vaak, als sarcomen

Sluiten