Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LIPOMEN.

Eigen geval G.

Lipoma glandulae suprarenalis dexlrae.

Patiente, een gehuwde vrouw van 50 jaar, uit Zeeland, wordt 19 October 1921 op de afdeeling van Professor Burger opgenomen (H. M. 28'4).

Samenvatting der ziektegeschiedenis. Er bestaat een tumorachtige zwelling van de linker concha, die 5 maanden voor den dood symptomen van neusverstopping heeft gegeven. Er is stinkend secreet. Een stukje van neusbodem en concha worden micrcecopisch onderzocht, zonder resultaat. Later ontwikkelt zich een diphtheritisch ulcus van het palatum, dat perforeert.

De diagnose wordt gesteld op lues /// palati? hoewel een tjumor niet met zekerheid kan worden uitgesloten.

Patiënt overlijdt 27 November 1921, vermoedelijk tengevolge van secundair infectie

Bij de obductie (No. 6497) wordt met waarschijnlijkheid een carcinoma van het antrum Highmori aangenomen. Bovendien wordt een groot lipoma van de rechter bijnier aangetroffen. In de linker bijnier bestaat een haardje, dat als myeloideweefsel wordt opgevat. Bij het microscopisch onderzoek worden in de capillairen van lever en milt, enkele beenmergelementen aangetroffen.

Museumpraeparaat No. 1150 b.

Rechter nier en bijniertumor. Fig. 17.

De rechter nier is door een er boven gelegen tumor sterk vervormd, n.1. in het bovenste gedeelte verbreed en schuin platgedrukt, zoodat het hoogste punt zich aan de achtervlakte bevindt.

Sluiten