Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezwellen van de nierstreek niet bekend zijn. Van niergezwellen onderscheiden bijniergezwellen zich bovendien, doordat bloedwateren, een van de hoofdsymptomen van maligne niertumoren, slechts zelden bij bijniertumoren werd waargenomen.

In hoofdzaak zijn er drie verschillende vormen van kwaadaardige bijniergezwellen bekend, de carcinomen, uitgaand van de schors, de ineuroblastomen, uitgaand van het inerg en de sarcomen, waarschijnlijk van bindweefsel uitgaande. Anatomisch zijn deze drie gezwelvormen scherp te onderscheiden en ook de klinische verschijnselen moeten apart besproken worden.

De carcinomen of kwaadaardige schorsgezwellen zijn over het algemeen éénzijdige, groote, weeke, knobbelige gezwellen. Zij groeien zelden in de omgevende organen in, daarentegen vaak in de venen. Tumorthrombose van de vena cava inferior is dan ook lang niet zeldzaam en zelfs kan embolie in de longslagaderen voorkomen. Gewoonlijk worden uitgebreide tnetastasen gevonden, vooral in lever en longen.

De carcinomen zijn vaak uit aparte, afgekapselde knobbels Opgebouwd, waarin uitgebreide vervetting, bloeding en necrose wordt waargenomen. Microscopisch vertoonen zij, in aard en rangschikking der cellen, een min of meer groote gelijkenis met de normale bijnierschors.

Bij kinderen geven zij meestal, bij volwassen vrouwen somtijds aanleiding tot het ontstaan van hirsutisme. Dit syndroom bestaat bij kinderen in het vroegtijdig optreden van een aantal pubert'eits-verschijnselen, o.a. van de beharing. Bij meisjes kunnen zich bovendien manlijke secundaire geslachtskenmerken ontwikkelen, waarvan baardgroei wel het meest opvallende verschijnsel is. Bij volwassen vrouwen kunnen eveneens manlijke secundaire geslachtskenmerken ontstaan, die dan door een vroegtijdige menopauze begeleid worden.

Gevallen van vroegtijdige lichamelijke ontwikkeling hebben van oudsher zeer de aandacht getrokken. Uitvoerige studies over dit merkwaardige verschijnsel geven Guthrie en Emery en Neurath. Het jongste geval is misschien dit, waarover in het Handelsblad van 16 Mei 1924 bericht werd:

„Te Moscou is de vrouw'van een bekend arts uit Wladiwostok met haar kind aangekomen, een jongen van ± vijf jaar,, die volkomen het uiterlijk van een volwassen man heeft. De jongen is als een normaal kind geboren, maar ontwikkelde

Sluiten