Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verklaar ik, dat ik hen steeds heb beschouwd als welkome gasten, wier openhartige eenvoud mij van den aanvang af heeft geboeid. Tegenover CF voel ik mij als iemand, die komt inwonen bij een familie, waarmee hij reeds lang in vriendschappelijke verhouding heeft gestaan. Wij zullen samen veel werken; ik hoop mijn liefde voor mijn vak op IJ over te dragen, opdat het beroep van geneesheer later voor U meer zal zijn dan een toevallige broodwinning. Ik hoop TT te doordringen van het besef, dat de arts niet mag vertrouwen op een vermeende gave om te dokteren, maar dat hij krachtig moet streven naar het doorgronden van het wezen der ziekteprocessen ; dat het ijverig aanwenden van alle beschikbare hulpmiddelen zijn onafwijsbare plicht is. Aldus is het beroep van den geneesheer voor de menschheid een zegen; voor hemzelf een nimmer opdrogende bron van innerlijke voldoening.

Tot slot mijn hartelijken dank aan de velen, wier aanwezigheid ik mag beschouwen als een teeken van belangstelling in mijn persoon. Onder hen zijn er ook, die mij na aan het hart liggen en wier tegenwoordigheid voor mij deze plechtigheid tot een feest maakt.

Ik heb gezegd.

Sluiten