Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorzichtig moet zijn. Immers het spectroscopisch onderzoek leert slechts één bepaalde physische eigenschap van de te onderzoeken stof kennen en talrijke stoffen kunnen een nagenoeg gelijk absorbtiespectrum bezitten. Bij het spectroscopisch onderzoek naar occult bloed echter combineert men dit met een chemisch onderzoek en wel aldus, dat men eerst de op de een of andere wijze verkregen oplossing van bloedkleurstof spectroscopisch bekijkt, om vast te stellen of een typisch absorbtiespectrum aanwezig is; daarna voegt men een chemisch reagens toe en gaat na, of er een ander spectrum gekomen is, dat men op grond van het toegevoegde reagens, kon verwachten. Door dit dubbel spectroscopisch-chemisch onderzoek zijn voldoende waarborgen gegeven om vergissingen te voorkomen en op grond hiervan kan men zeggen, dat het spectroscopisch onderzoek op bloedkleurstof, zoowel wat zijn positief als wat zijn negatief resultaat betreft, betrouwbaar is.

De spectroscopische methoden mogen misschien niet gevoeliger zijn dan sommige indirecte methoden, zij hebben intusschen voor de praktijk het voordeel, dat zij steeds betrouwbaar zijn, en bij positief resultaat beslist op de aanwezigheid van bloedkleurstof wijzen.

Van de andere methoden ter aantooning van bloed, noem ik nog terloops de microskopische methode, de praecipitatie-methode van uhlenhuth en de differentieeringsmethode van Neiszer-Sachs. Daar ik echter deze methoden zelf niet heb toegepast, zal ik volstaan met deze enkele vermelding.

Sluiten