Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beweert echter dat oude terpentijnolie beter werkt dan waterstof-superoxyde. De oude terpentijnolie mag niet aan direct zonlicht worden blootgesteld; zij kan dan de eigenschap krijgen om ook bij afwezigheid van bloed guajactinctuur blauw te kleuren.

De guajactinctuur, die men gebruikt, moet steeds versch bereid worden; guajactinctuur die reeds eenige dagen oud is, kan de eigenschap krijgen om ook zonder waterstof-superoxyde met bloed een blauwe kleur aan te nemen.

Door mij werd de guajacproef steeds op de volgende wijze, hoofdzakelijk volgens DE JAGER, verricht.

Een hazelnootgroot stuk faeces wordt in een mortier duchtig gewreven met een mengsel van 1 deel ijsazijn of azijnzuur 80 % en 2 deelen alkohol 96 %. Daarna wordt gefiltreerd en aan het filtraat wordt per kubieke centimeter 1 druppel KOH toegevoegd. Op het filtraat laat ik langzaam toevloeien een lichtbruine guajactinctuur, waaraan ongeveer V3 volumen H2O2 3 % is toegevoegd. Bij aanwezigheid van bloed ontstaat dan op het scheidingsvlak van beide vloeistoffen een donkerblauwe ring, die dunner of dikker is, naarmate er minder of meer bloed in de faeces is. De dikte van de ring in een zeer geschikt middel om, bij eenige oefening, de hoeveelheid bloed te beoordeelen.

Natuurlijk dient men hier zeer nauwkeurig erop tc letten, zooals reeds in het vorig hoofdstuk uiteen gezet is, dat de noodige reageerbuisjes zeer goed gereinigd zijn en met name geen sporen van chroom- koper- of ijzerzouten bevatten.

De guaj acreactie is een proef op het haematine. Echter

Sluiten