Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slecht met een partikeltje faeces wordt gewerkt, terwijl toch de verdeeling van de bloedkleurstof in de faeces bij occulte bloedingen, geenszins een gelijkmatige behoeft te zijn. Het is dus slechts louter toeval, als men een partikeltje treft, waarin inderdaad bloed aanwezig is. Dit klemt des te meer, daar bij zeer vele occulte bloedingen, die niet sterk zijn, en zooals die vooral bij ulcereerende processen in maag en darm voorkomen, men meestal aan de faeces absoluut niets bijzonders kan opmerken en zeer zeker slechts heel zelden gedeelten zal kunnen uitzoeken, waarin men met eenige mate van zekerheid 'zal kunnen voorspellen dat zij bloed kunnen bevatten. Deze reacties, hoe elegant ze ook mogen lijken, die op deze wijze op een objectglaasje worden uitgevoerd, moeten dus reeds in principe worden afgekeurd.

Wanneer men de benzidine-proef verricht, heeft men vooral goed te letten op het te gebruiken benzidine. Zooals ik reeds vroeger uiteenzette, verschillen de benzidine-fabrikaten onderling zeer. Dit verschil kan zelfs bestaan tusschen twee hoeveelheden van hetzelfde fabrikaat, waardoor de reacties met deze hoeveelheden verricht, in hunne resultaten zeer kunnen uiteenloopen. Dit is een gevolg daarvan, dat het benzidine zeer moeilijk zuiver te verkrijgen is. Onbetrouwbare benzidine is echter zeer goed bruikbaar te maken, door het opnieuw te laten kristalliseeren. Men lost daartoe het benzidine in kokend water op, filtreert daarna door een warm filter en laat het filtraat afkoelen. De aldus gewonnen kristallen zijn voor direct gebruik zeer geschikt.

Voor de benzidine-proef geldt hetzelfde, als reeds gezegd is ten opzichte van de guajac-reactie. Ook hierbij

Sluiten