Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK IV. De spectroscopische-methode.

Reeds in het Ie Hoofdstuk heb ik erop gewezen dat, tot volledig onderzoek naar occult bloed in de ontlasting, de indirecte, chemische-methoden, en met name de benzidine-methode en de guajac-methode, onvoldoende zijn, daar immers deze beide reacties slechts dan te gebruiken zijn, wanneer in de bloedkleurstof, die men denkt te kunnen aantoonen, nog ijzer aanwezig is.

Deze reacties toonen dus alleen aan het aanwezig zijn van haematine en hoogere producten.

A priori is het evenwel niet te verwachten dat alle uitgestorte bloed zal ontkomen aan de digereerende werking van de passage door het spijsverteringskanaal. Daarin zal de bloedkleurstof, althans gedeeltelijk, worden veranderd, en het is zeer goed denkbaar dat het ijzer uit het haemoglobine verdwijnen zal en een ijzervrij product zal worden gevormd. Om deze stof aan te toonen zullen de guajac- en de benzidine-reacties ontoereikend zijn, daar de overdracht van de zuurstof alleen kan geschieden bij aanwezigheid van ijzer.

Vóór het echter behoeft te komen tot het aantoonen van een ijzervrij-bloedderivaat, is het ook langs spectroscopischen weg zeer goed mogelijk om de ijzerhoudende verbinding in de ontlasting aan te toonen, name-

Sluiten