Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verdunning aantoonbaar. De wijze, waarop het haemochromogeen spectrum te voorschijn geroepen wordt, is verschillend; als reductie middel wordt meestal zwavelammonium gebruikt. Ook wordt hydrazinehydraat en hydrazinesulfaat aanbevolen. (26) De alkalische oplossing wordt in den regel verkregen door middel van natronloog ; üonagany gebruikte daarvoor pyridine. (27) Dominici raadde aan voor gerechtelijk onderzoek bloedvlekken met pyridine of picoline te extraheeren en deze alkalische oplossing te reduceeren. Het pyridinc-haemochromogeen spectrum vertoont geheel dezelfde kenmerken als dat van haemochromogeen (kalmus en von Zeynek. 28)

poelstra (17)beproefde als reductie-middelennog andere stoffen, o. a. aldehyden, zinkstof, ferrocyaan kalium, hydrochinon, pyrogalluszuur, glucose en hydrazine-sulfaat. Sommige dezer stoffen waren onbruikbaar, andere gaven een veel zwakker spectrum dan het zwavelammonium. Hij merkt ook zeer terecht op, dat pyridine alléén ook soms het haemochromogeenspectrum kan doen ontstaan Het mengsel van bloed en pyridine moet dan een zeer hoog pyridine-gehalte bezitten. Geconcentreerde pyridine oplossingen hebben echter het nadeel, dat ze met zwavelammonium een groene verkleuring geven en een verduistering van het spectrum met twee diffuus begrensde strepen, gelegen in het groen en in het rood. Dezelfde schrijver geeft ook aan dat, wanneer men van de bloedkleurstof pyridine-haemochromogeen maakt, deze kleurstof nog bij een verdunning van 1 : 20000 terug te vinden is.

Wat de spectroscopische methode de voorkeur geeft boven de chemische, indirecte methoden, is het feit dat

Sluiten